Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz przyszłych rekrutacji.
 
Proszę o zawarcie w swojej aplikacji zgody o następującej treści:

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  gromadzonych przez Administratora – ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni, 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117, NIP: 958-11-76-804, Kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 PLN wpłacony w całości, oraz wskazanych przez niego odbiorców danych jak i podmioty trzecie z nim współpracujące na potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania, dla jakich są one gromadzone (przeprowadzenia procesu rekrutacji)”.
 
Administratorem danych osobowych jest  ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni, 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117, NIP: 958-11-76-804, Kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 PLN wpłacony w całości. Dane kontaktowe: ELFEKO S.A., 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, e-mail: [email protected], tel.: 58 663 16 64, fax: 58 623 00 50.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, e-mail: [email protected],

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na potrzeby zatrudnienia na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w tym również przyszłych rekrutacji.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych i innych ustaw szczególnych.

Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika i innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia) w zakresie wskazanym przez Administratora – jest niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu lub niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.
Dane osobowe przekazywane mogą być odbiorcom danych działającym w imieniu lub na zlecenie Administratora oraz podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem, tj. upoważnionym pracownikom Administratora, dostawcom usług IT, a także dostawcom usług HR – na potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak 1 roku od momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, a ponadto cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ELFEKO S.A.

Specjalista ds. przygotowania produkcji

ELFEKO S.A.O firmie

 • Gdynia, Polska
  Gdynia, pomorskie
 • Ważna jeszcze 22 dni
  15 Luty 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista

ELFEKO S.A.

Gdynia

Gdynia

Firma ELFEKO SA z siedzibą w Gdyni świadcząca usługi w zakresie budownictwa energetycznego poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. przygotowania produkcji
Miejsce pracy: Gdynia

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie zestawień ofertowych
 • Negocjacje handlowe
 • Przygotowywanie, nadzór i realizacja zamówień i umów
 • Współpraca z kierownikami budów, podwykonawcami, producentami, dostawcami

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe z zakresu budownictwo, konstrukcje stalowe
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Komunikatywność, operatywność
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji i pracy w zespole

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego w firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Elastyczny rozkład czasu pracy
 • Miłą atmosferę pracy
 • Pakiet opieki medycznej oraz Multisport

Oferty ze zdjęciem prosimy kierować poprzez kliknięcie „Aplikuj teraz”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Firma ELFEKO SA z siedzibą w Gdyni świadcząca usługi w zakresie budownictwa energetycznego poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. przygotowania produkcji

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie zestawień ofertowych
 • Negocjacje handlowe
 • Przygotowywanie, nadzór i realizacja zamówień i umów
 • Współpraca z kierownikami budów, podwykonawcami, producentami, dostawcami

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe z zakresu budownictwo, konstrukcje stalowe
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Komunikatywność, operatywność
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji i pracy w zespole

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego w firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Elastyczny rozkład czasu pracy
 • Miłą atmosferę pracy
 • Pakiet opieki medycznej oraz Multisport

Oferty ze zdjęciem prosimy kierować poprzez kliknięcie „Aplikuj teraz”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne