Oferta pracy

Specjalista ds. PZP (obsługa projektów POWER)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 15 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

 

Jednostka: Biuro Projektów Strukturalnych i Transferu Technologii

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od 01.06.2021 do 30.09.2023r. w ramach projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Specjalista ds. PZP (obsługa projektów POWER)Numer ref.: BPSiTT/2021/41/BSOII

Pracując na tym stanowisku, będziesz odpowiadać za:

 • Zapewnienie zgodności realizacji projektów z zasadami Programów, wytycznymi Instytucji Finansujących
 • Kompleksowe przygotowanie dokumentacji o wszczęcie postępowania w oparciu o prawo zamówień publicznych Projektów
 • Przygotowanie i prowadzenie we współpracy z Sekcją Zamówień Publicznych postępowań przetargowych Projektów zgodnie z ustawą PZP oraz regulaminami obowiązującymi w jednostce
 • Samodzielne i kompleksowe sporządzanie umów z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach przetargowych Projektów
 • Przygotowywanie pism, odpowiedzi, dokumentów dotyczących postępowania
 • Kontrola prawidłowej obsługi bieżących postępowań, prowadzenie rejestrów
 • Obsługa systemu SL (wprowadzanie do systemu dokumentów wymaganych umową dofinansowanie)
 • Przygotowanie dokumentacji dla kontroli i audytu projektów
 • Obsługa obiegu dokumentów przetargowych w projektach
 • Archiwizacja dokumentacji przetargowej
 • Współpraca z Koordynatorami merytorycznymi w projekcie
 • Zapewnienie przestrzegania na każdym etapie realizacji projektu zasady równości szans kobiet i mężczyzn
 • Raportowanie Kierownikowi oraz Kierownikom Projektów o zauważonych nieprawidłowościach

Aplikuj do nas jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 4-letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy
 • 4-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związane z przygotowywaniem postępowań przetargowych, praktyczną znajomością procedur przetargowych oraz ustawy o Prawie Zamówień Publicznych
 • Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność
 • Zdolność analitycznego myślenia, dokładność i rzetelność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Sprawna obsługa pakietu MS Office
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • Znajomość systemów SL2014

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej lub  pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie archiwalne