Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” oznaczają, że możesz zaaplikować jednym klinięciem. „Aplikuj szybko” korzysta z dokumentów oraz treści wiadomości do pracodawcy używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Możesz je zmienić, klikając przycisk „Edytuj”.

Specjalista ds. rachunkowości

Polski Holding Nieruchomości S.A.O firmie

Polski Holding Nieruchomości S.A.

al. Jana Pawła II 12

Warszawa

Spółka Polski Holding Nieruchomości S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości, zajmująca się wynajmem powierzchni biurowych oraz obrotem nieruchomościami, w tym także budową i sprzedażą mieszkań poszukuje osoby na stanowisko: 

Specjalista ds. rachunkowości
Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • udział w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych (opartych na MSR/MSSF),
 • weryfikacja jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie kalkulacji i rozliczeń dla wybranych pozycji sprawozdawczych,
 • kontrola zapisów księgowych zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości,
 • usprawnianie modeli do pakietów sprawozdawczych (Excel oraz SAP),
 • współpraca z księgowością, celem zapewnienia prawidłowego przepływu informacji oraz dokumentów,
 • współpraca z biegłym rewidentem w zakresie badań i przeglądów sprawozdań finansowych,
 • udział w pracach dot. wdrożeń i zmian w systemach informatycznych, w tym wynikających ze zmian w przepisach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne: finanse, rachunkowość, ekonomia itp.),
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie przy sporządzaniu elementów sprawozdania finansowego,
 • znajomość przepisów podatkowych oraz rachunkowych (Ustawa o rachunkowości, MSR/MSSF),
 • umiejętności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne,
 • samodzielność i dokładność,
 • nastawienie na naukę i rozwój zawodowy,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Windows, w szczególności Excel,
 • mile widziana znajomość systemu SAP Business One.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie,
 • przyjazną atmosferę pracy ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
 • udział w ciekawych projektach,
 • opiekę medyczną.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą,
proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (CV) do dnia 21 lutego 2021 r. za pomocą przycisku:
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00, [email protected], dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w rekrutacji. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1) do zakończenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesięcy) w związku z którym aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2) do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

1) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
2) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3) Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
4) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w zakresie realizacji Pani/Pana praw - e-mail: [email protected]
5)  Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 w Warszawie może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu:

[_] przeprowadzenia procesu rekrutacji                                   [_] na potrzeby przyszłych rekrutacji                 
                    

Zostałam/em poinformowana/ny, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne.”

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy