Ta oferta pracy jest nieaktualna od 86 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. rachunkowości

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-09-28

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PKP Informatyka to dostawca nowoczesnych usług IT dla sektora transportu. W swojej ofercie posiadamy systemy wspomagające przewozy pasażerskie i towarowe, systemy finansowo-księgowe, kadrowe i wiele innych ułatwiających sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. W ramach współpracy międzynarodowej PKP Informatyka reprezentuje PKP S.A. w zakresie problematyki IT, zapewniając integrację informatyczną spółek Grupy PKP z systemami europejskimi.

  PKP Informatyka poszukuje kandydata na stanowisko:

  Specjalista ds. rachunkowości

  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis zadań

  • Księgowanie dokumentów, sporządzanie zestawień i rozliczeń w zakresie aktywów spółki oraz umów leasingu.
  • Kontrola formalno-rachunkowa, dekretacja i księgowanie dokumentów w obszarze ZFŚS.
  • Samodzielne sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych według obowiązujących przepisów prawa (ustawa o rachunkowości).
  • Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych.
  • Przygotowywanie raportów dla instytucji zewnętrznych (US, GUS).
  • Wsparcie biura finansowego w realizacji codziennych zadań i przygotowywaniu raportów dla Zarządu oraz sporządzaniu deklaracji podatkowych.
  • Monitorowanie i informowanie kierownictwa firmy o zmianach w przepisach prawa podatkowego i bilansowego wpływających na realizowane w Spółce transakcje.

  Wymagania

  • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku samodzielnego księgowego lub podobnym stanowisku w dziale rachunkowości finansowej.
  • Bardzo dobra znajomość polskiego prawa podatkowego.
  • Praktyczna umiejętność obsługi oprogramowania finansowo-księgowego oraz pakietu MS Office.
  • Staranność i terminowość w wykonywaniu obowiązków.
  • Komunikatywność, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy.

  Oferujemy

  • Pracę na odpowiedzialnym stanowisku.
  • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Bardzo atrakcyjna lokalizacja. 
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  • Prywatna opieka medyczna.
  • Karta MultiSport.
  • 99% zniżki na bilety kolejowe.
  • Bogaty ZFŚS.
  • Ruchomy czas pracy.
  • Bonusowe 3 dni wolne od pracy.
  • Gwarantujemy dobrą atmosferę.
   
  CV w języku polskim ze zdjęciem i listem motywacyjnym należy kierować za pomocą przycisku Aplikuj
  w tytule maila proszę zamieścić nazwę stanowiska.
   

   

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszacie Państwo swój udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Dbamy o prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa, dlatego w zgłoszeniu rekrutacyjnym prosimy o przekazywanie wyłącznie danych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

   

  Jeśli chcieliby Państwo podać nam dodatkowe informacje na swój temat, prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym dodatkowej wyraźnej zgody, o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie”.

  W przypadku, gdybyście chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie także w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy od daty dostarczenia PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie mojego zgłoszenia rekrutacyjnego”.

  Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (dalej również: „Administrator”).

  1. Inspektor Ochrony Danych

  W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych lub realizacji przysługujących Pani/Panu praw w związku z przetwarzaniem tych danych przez PKP Informatyka spółka z o.o. można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected], tel. 22 392-45-169 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy przekazaliście Państwo swoje dane osobowe w zakresie wykraczającym poza wykaz zawarty w art. 221 § 1 Kodeksu pracy lub wyraziliście Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy,

  a także w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  1. Udostępnienie danych osobowych

  Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom Administratora świadczącym usługi prawne.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji (a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 12 miesięcy od dostarczenia zgody Administratorowi), do czasu cofnięcia zgody, a także do upływu okresu, podczas którego Administrator przetwarza dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  1. Przysługujące prawa

  Przysługuje Pani/Panu:

  1)      prawo dostępu do danych osobowych,
  2)      prawo do sprostowania danych osobowych,
  3)      prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5)      prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7)      prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  1. Wymóg podania danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Pani/Pana udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne i nie jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

  PKP Informatyka spółka z o.o. nie stosuje w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.