Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Specjalista ds. Raportowania - Analityk Finansowy

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.O firmie

 • Warszawa

  mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 4 lat temu
 • Specjalista
Link4

WYBIERZ FIRMĘ,
KTÓRĄ BĘDZIESZ MÓGŁ/MOGŁA KSZTAŁTOWAĆ

Link4, lider ubezpieczeń direct w Polsce, zwycięzca rankingu na najlepszego pracodawcę w Polsce w 2014 roku w kategorii duże firmy, do Departamentu Kontrolingu Finansowego poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Raportowania / Analityk Finansowy
(Departament Kontrolingu Finansowego)

(nazwa stanowiska nie determinuje płci kandydata)
Miejsce pracy: Warszawa

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 • Sporządzanie cyklicznych raportów finansowych oraz raportów z działalności Spółki dla organów właścicielskich oraz zewnętrznych i wewnętrznych organów nadzoru
 • Udział w pracach dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych
 • Przeprowadzanie kontroli finansowej Spółki m.in. poprzez identyfikację ryzyk w kluczowych procesach Spółki i wdrażanie skutecznych mechanizmów kontrolnych
 • Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli
 • Zapewnienie zgodności raportowania z odpowiednimi regulacjami (UoR, MSR)
 • Monitorowanie zagrożeń, nadchodzących zmian i płynne dostosowanie procesu raportowania do zmieniających się warunków
 • Podnoszenie standardów kontroli i poprawa efektywności operacyjnej procesu raportowania
 • Udział w pracach dotyczących badania wypłacalności według Solvency II
 • Współpraca z Audytorami
 • Aktywna współpraca z innymi departamentami w zakresie dostarczania danych finansowych i kontroli poprawności księgowań

NASZE OCZEKIWANIA:

 • Co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu do centrali - mile widziane w firmie międzynarodowej
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w firmie audytorskiej
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz umiejętność praktycznego ich stosowania
 • Bardzo dobra znajomość MSSF oraz umiejętność praktycznego ich stosowania (tytuł ACCA będzie dużym atutem)
 • Znajomość systemów finansowo-księgowych (mile widziany Microsoft Dynamics NAV)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Power Point)
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne
 • Umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, umiejętności współpracy
 • Doświadczenie w pracy w zakładzie ubezpieczeń będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY:

 • Doskonałą atmosferę pracy i szereg inicjatyw tworzących kulturę sprzyjającą innowacyjności, rozwojowi i osiąganiu wyników
 • Możliwość rozwoju i poszerzania wiedzy
 • Wszystkim naszym Pracownikom zapewniamy również „Welcome day” – szkolenie wprowadzające do firmy dla nowych Pracowników, dodatkowe programy motywacyjne oraz działania prozdrowotne i prorodzinne

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji klikając na:

WYBIERZ FIRMĘ,
KTÓRĄ BĘDZIESZ MÓGŁ/MOGŁA KSZTAŁTOWAĆ

Link4, lider ubezpieczeń direct w Polsce, zwycięzca rankingu na najlepszego pracodawcę w Polsce w 2014 roku w kategorii duże firmy, do Departamentu Kontrolingu Finansowego poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Raportowania / Analityk Finansowy
(Departament Kontrolingu Finansowego)

(nazwa stanowiska nie determinuje płci kandydata)

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 • Sporządzanie cyklicznych raportów finansowych oraz raportów z działalności Spółki dla organów właścicielskich oraz zewnętrznych i wewnętrznych organów nadzoru
 • Udział w pracach dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych
 • Przeprowadzanie kontroli finansowej Spółki m.in. poprzez identyfikację ryzyk w kluczowych procesach Spółki i wdrażanie skutecznych mechanizmów kontrolnych
 • Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli
 • Zapewnienie zgodności raportowania z odpowiednimi regulacjami (UoR, MSR)
 • Monitorowanie zagrożeń, nadchodzących zmian i płynne dostosowanie procesu raportowania do zmieniających się warunków
 • Podnoszenie standardów kontroli i poprawa efektywności operacyjnej procesu raportowania
 • Udział w pracach dotyczących badania wypłacalności według Solvency II
 • Współpraca z Audytorami
 • Aktywna współpraca z innymi departamentami w zakresie dostarczania danych finansowych i kontroli poprawności księgowań

NASZE OCZEKIWANIA:

 • Co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu do centrali - mile widziane w firmie międzynarodowej
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w firmie audytorskiej
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz umiejętność praktycznego ich stosowania
 • Bardzo dobra znajomość MSSF oraz umiejętność praktycznego ich stosowania (tytuł ACCA będzie dużym atutem)
 • Znajomość systemów finansowo-księgowych (mile widziany Microsoft Dynamics NAV)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Power Point)
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne
 • Umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, umiejętności współpracy
 • Doświadczenie w pracy w zakładzie ubezpieczeń będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY:

 • Doskonałą atmosferę pracy i szereg inicjatyw tworzących kulturę sprzyjającą innowacyjności, rozwojowi i osiąganiu wyników
 • Możliwość rozwoju i poszerzania wiedzy
 • Wszystkim naszym Pracownikom zapewniamy również „Welcome day” – szkolenie wprowadzające do firmy dla nowych Pracowników, dodatkowe programy motywacyjne oraz działania prozdrowotne i prorodzinne

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji klikając na:

Prosimy o dopisanie na CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem (-am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”. www.link4.pl/kariera

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy