mBank S.A.

Specjalista ds. raportowania i analiz

mBank S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 4 dni
  do: 10 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Od nas dostaniesz:
  
Kartę
sportową
 Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Elastyczny
czas pracy
  
Prywatną opiekę medyczną Dostęp
do kursów
LinkedIn Learning
 Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Specjalista ds. raportowania i analiz
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: PKA/021/0420

Jeśli lubisz liczby, chciałbyś zdobywać doświadczenie w controllingu bankowym oraz uczestniczyć w budowie nowoczesnych narzędzi raportowych poprzez:

 • utrzymywanie i rozwój procesów przetwarzania danych w data marcie MIS
 • projektowanie raportów zarządczych prezentujących rentowność i efektywność kapitałową produktów wszystkich segmentów działalności banku
 • budowę aplikacji w narzędziach Business Intelligence (QlikView, Power BI)
 • sporządzanie okresowych raportów na potrzeby zarządu, kierownictwa banku w zakresie wyników segmentów działalności, dochodowości produktów, wskaźników rentowności, itp.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, metody ilościowe
 • znajomość produktów bankowych oraz zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w szczególności budowy rachunku zysków i strat oraz bilansu banku
 • co najmniej podstawowa znajomość SQL/SAS oraz doświadczenie w pracy z bazami danych
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca komunikację i przygotowywanie materiałów dla zarządu
 • samodzielność oraz otwartość na nowe zadania
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością codziennych zadań!
Specjalista ds. raportowania i analizNumer ref.: PKA/021/0420

Jeśli lubisz liczby, chciałbyś zdobywać doświadczenie w controllingu bankowym oraz uczestniczyć w budowie nowoczesnych narzędzi raportowych poprzez:

 • utrzymywanie i rozwój procesów przetwarzania danych w data marcie MIS
 • projektowanie raportów zarządczych prezentujących rentowność i efektywność kapitałową produktów wszystkich segmentów działalności banku
 • budowę aplikacji w narzędziach Business Intelligence (QlikView, Power BI)
 • sporządzanie okresowych raportów na potrzeby zarządu, kierownictwa banku w zakresie wyników segmentów działalności, dochodowości produktów, wskaźników rentowności, itp.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, metody ilościowe
 • znajomość produktów bankowych oraz zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w szczególności budowy rachunku zysków i strat oraz bilansu banku
 • co najmniej podstawowa znajomość SQL/SAS oraz doświadczenie w pracy z bazami danych
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca komunikację i przygotowywanie materiałów dla zarządu
 • samodzielność oraz otwartość na nowe zadania

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne