Oferta pracy

Specjalista ds. Realizacji Inwestycji i Remontów

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.O firmie

 • Krosno, podkarpackie

 • Ogłoszenie wygasło 19 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 190 tys. km gazociągów do około 7 milionów odbiorców.
 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Realizacji Inwestycji i Remontów
(Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie,
Dział Wykonawstwa Inwestycji i Remontów, Sekcja Warsztatu i Zaplecza Budów)

Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.632.20

Miejsce świadczenia pracy: Obszar działania Gazowni w Krośnie

Najważniejsze zadania:

 • współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, zarządcami dróg, użytkownikami terenu, organami nadzoru budowlanego oraz z podmiotami ubiegającym się o przyłączenie do sieci gazowej,
 • monitorowanie prawidłowości i zgodności wykonywanych dostaw i robót z postanowieniami umowy,
 • renegocjowanie umów z wykonawcami i odpowiedzialność za sporządzanie aneksów i porozumień
  w uzgodnieniu z komórką organizacyjną odpowiedzialną za obszar zakupów,
 • wykonywanie rozliczeń finansowych umów z wykonawcami, sporządzanie wymaganych dokumentów majątkowo-księgowych związanych z przyjęciem inwestycji do ewidencji majątkowej,
 • sporządzanie zestawień inwestycji na potrzeby utworzenia i rozwiązywania odpisów aktualizacyjnych lub spisania zaniechanych inwestycji w koszty działalności,
 • udział w komisjach oceniających ujawnione wady, a także dochodzenie uprawnień związanych z gwarancją
  i rękojmią za zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe,
 • uczestnictwo w opracowaniu Planu Inwestycyjnego i Planu Działalności Gospodarczej
 • monitorowanie zadań określonych w Planie Inwestycji i Planie Remontów,
 • sporządzenie wykazów, sprawozdań, raportów i analiz niezbędnych dla realizacji procesu inwestycyjnego
  i remontowego,
 • udział w procesach zakupowych w tym w przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia, wartości szacunkowej zgodnie z Polityką Zakupową Spółki,
 • wsparcie Kierownika Budowy w czynnościach związanych z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności kontroli nad realizacją robót zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych, sztuką budowlaną oraz umowami związanymi z realizacją zadania,
 • koordynacja prowadzenia gospodarki oraz zbiorczej ewidencji narzędzi, maszyn i urządzeń elektrycznych wykorzystywanych przy budowach i remontach sieci, w tym koordynowanie ich bieżącej konserwacji, przeglądów i kalibracji,
 • nadzór nad realizację działań związanych z przygotowaniem zaplecza dla wykonywanych zadań.

Co jest dla nas ważne?

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: automatyka przemysłowa, elektrotechnika),
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy o podobnym profilu,
 • znajomość prawa budowlanego i energetycznego,
 • pożądane uprawnienie budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych do kierowania i/lub projektowania robotami budowalnymi,
 • uprawnienia energetyczne dozorowe oraz eksploatacyjne; grupa 1,2,3,
 • mile widziana znajomość podstaw kosztorysowania robót budowlanych,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • prawo jazdy kat. B

Co oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • premię miesięczną i kwartalną uzależnioną od wyników pracy,
 • Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez pracodawcę,
 • szeroki pakiet benefitów – m.in. dostęp do opieki medycznej, karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku,
 • możliwość podnoszenia swoich kompetencji.


CV 
wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych
prosimy rejestrować on-line
do 15 listopada 2020 roku

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji."

W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby
przyszłych rekrutacji."

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy