Oferta pracy

SU-Opole
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-701 ul. Wrocławska 58
Z Administratorem danych można się skontaktować: listownie na adres: 45-701 Opole, ul. Wrocławska 58 lub przez e-mail: [email protected]
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w
celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych,
 • Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek Grupy Kapitałowej Orlen, jeżeli Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach.
 • Uzasadniony interes ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w
tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
 • spółki Grupy Kapitałowej ORLEN – w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody na przekazanie danych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.
5. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 45-701 Opole, ul. Wrocławska 58, przez e-mail: [email protected]
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,
sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 45-701 Opole, ul. Wrocławska 58, przez e-mail: [email protected]
6. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza
przepisy RODO;
7. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w
realizowanych w ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy
jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
ZGODA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: formularzu aplikacyjnym, CV i liście motywacyjny przesłanych przeze mnie do celów
prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Serwisant Mechanik w ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.; 45-701 Opole, ul. Wrocławska 58, przez e-mail: [email protected]
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Przesłane przez Pana / Panią dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane
2. ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami
ORLEN Centrum Serwisowe Spółka z o. o.

Specjalista ds. realizacji umów

ORLEN Centrum Serwisowe Spółka z o. o.O firmie

 • Opole, opolskie

 • Ważna jeszcze 22 dni
  do: 15 paź 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top
ORLEN Centrum Serwisowe to Spółka należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN będąca jedną z najstarszych i najdłużej działających w Polsce firm specjalizujących się w sprzedaży, serwisie i remontach urządzeń związanych ze stacjami paliw. Szczegółowy zakres realizowanych usług dotyczy takich obszarów jak: serwis Baz Paliwowych, integrowanie systemów informatycznych, budowy stacji LPG, wykonawstwa robót technicznych i elektrycznych, remonty urządzeń i podzespołów, sprzedaż urządzeń i części zamiennych dla stacji paliw, legalizacje pierwotnych i ostatecznych odmierzaczy paliw, wzorcowanie sond pomiarowych oraz legalizacje zbiorników, szkolenie pracowników serwisowych oraz doradztwo techniczne i handlowe. Obecnie firma jest najnowocześniejszą spółką serwisową w Polsce dostarczającą przetestowane, nowoczesne technologie wypracowane w ramach programu badań i rozwoju (R&D).
Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista ds. realizacji umów
Numer ref.: SU-Opole
Miejsce pracy: Opole
Ważne do: 15.10.2020

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

 • koordynowanie prac na terenie Niemiec
 • udział w strategicznych projektach związanych z rozwojem biznesu
 • tworzenie nowej oferty biznesowej, także na płaszczyźnie międzynarodowej (Niemcy)
 • docelowo samodzielna realizacja projektów w ww. zakresie
 • budowa relacji z partnerami biznesowymi

Pracując u nas możesz liczyć na:

 • zatrudnienie w stabilnej i prężnie działającej firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród
 • szeroki pakiet świadczeń socjalnych: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, dofinasowanie do urlopu, nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży, itp.
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe w branży budowlanej na terenie Niemiec
 • znajomość przepisów Niemieckiego prawa budowlanego
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
 • dobra znajomość pakietów MS Office, MS Project
 • samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy w zespole
 • innowacyjność i kreatywność
 • współpraca i profesjonalizm w realizacji zadań
 • prawo jazdy kat. B
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. w temacie wiadomości proszę wpisać numer referencyjny dla danego województwa.
ORLEN Centrum Serwisowe to Spółka należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN będąca jedną z najstarszych i najdłużej działających w Polsce firm specjalizujących się w sprzedaży, serwisie i remontach urządzeń związanych ze stacjami paliw. Szczegółowy zakres realizowanych usług dotyczy takich obszarów jak: serwis Baz Paliwowych, integrowanie systemów informatycznych, budowy stacji LPG, wykonawstwa robót technicznych i elektrycznych, remonty urządzeń i podzespołów, sprzedaż urządzeń i części zamiennych dla stacji paliw, legalizacje pierwotnych i ostatecznych odmierzaczy paliw, wzorcowanie sond pomiarowych oraz legalizacje zbiorników, szkolenie pracowników serwisowych oraz doradztwo techniczne i handlowe. Obecnie firma jest najnowocześniejszą spółką serwisową w Polsce dostarczającą przetestowane, nowoczesne technologie wypracowane w ramach programu badań i rozwoju (R&D).
Specjalista ds. realizacji umówNumer ref.: SU-Opole

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

 • koordynowanie prac na terenie Niemiec
 • udział w strategicznych projektach związanych z rozwojem biznesu
 • tworzenie nowej oferty biznesowej, także na płaszczyźnie międzynarodowej (Niemcy)
 • docelowo samodzielna realizacja projektów w ww. zakresie
 • budowa relacji z partnerami biznesowymi

Pracując u nas możesz liczyć na:

 • zatrudnienie w stabilnej i prężnie działającej firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród
 • szeroki pakiet świadczeń socjalnych: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, dofinasowanie do urlopu, nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży, itp.
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe w branży budowlanej na terenie Niemiec
 • znajomość przepisów Niemieckiego prawa budowlanego
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
 • dobra znajomość pakietów MS Office, MS Project
 • samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy w zespole
 • innowacyjność i kreatywność
 • współpraca i profesjonalizm w realizacji zadań
 • prawo jazdy kat. B
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. w temacie wiadomości proszę wpisać numer referencyjny dla danego województwa.
Ważne do: 15.10.2020

Ogłoszenie archiwalne