Oferta pracy

Specjalista ds. Realizacji Zakupów

Exalo Drilling S.A.O firmie

Exalo Drilling S.A.

Naftowa 3

Zielona Góra

EXALO DRILLING S.A. jest jednym z wiodących europejskich przesiębiorstw z sektora wierceń lądowych oraz profesjonalnych serwisów otworowych. Tradycja EXALO wywodzi się z połączenia takich firm jak: PNiG Kraków S.A., PNiG Jasło S.A., PNiG NAFTA S.A., PN „Diament” sp. z o.o. oraz ZRG Krosno sp. z o.o. Spółka posiada doświadczenie zbudowane w ponad 20 krajach Europy, Azji i Afryki. Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych EXALO są ludzie.


Specjalista ds. Realizacji Zakupów
(umowa na zastępstwo)

Numer ref.: Nr referencyjny 17/2020

Główne zadania:

 • przygotowywanie, kompletowanie oraz prowadzenie postępowań zakupowych,
 • przygotowanie we współpracy z radcami prawnymi Spółki wzorów zamówień i umów,
 • bezpośrednia współpraca z dostawcami i negocjacje warunków handlowych,
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych postępowań zakupowych,
 • realizacja zakupów bieżących w ramach zawartych umów ramowych,
 • nadzór nad realizacją zamówień i łańcuchem dostaw,
 • kontrola prawidłowego obiegu dokumentacji zakupowej,
 • prowadzenie rejestru i archiwizacja dokumentacji prowadzonych postępowań,
 • budowanie strategii zakupowych i specjalizacja w podległych kategoriach zakupowych,
 • monitorowaniu rynku w zakresie podległych kategoriach zakupowych oraz trendów,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi firmy w celu realizacji postępowań zakupowych, raportowania i sprawozdawczości.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne (związane z górnictwem Nafty i Gazu), ekonomiczne, prawnicze,
 • doświadczenie we współpracy z dostawcami i w prowadzeniu postępowań zakupowych,
 • bardzo dobra znajomości obsługi komputera,
 • dobra znajomości programu MS Excel (pozwalająca na swobodną obsługę formuł oraz tabel przestawnych),
 • bardzo dobra znajomości języka angielskiego,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i samodzielność w działaniu,
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalnych,
 • zdolności analitycznych oraz negocjacyjnych,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • dokładność, uczciwość i rzetelność,
 • znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • realizację zadań we współpracy z doświadczonym zespołem,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych,
 • pakiet dodatków: opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowanie uczestnictwa w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • dostęp do kursów językowych i bogatej oferty szkoleń.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV poprzez Aplikuj najpóźniej do dnia 31.10.2020 roku.
 
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych kandydata jest Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile, pl. Staszica 9, 64-920 Piła, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na podany powyżej adres lub telefonując pod numer: (067) 215 13 60. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych kandydata jest wyrażona przez niego zgoda. Administrator nie będzie przekazywał zebranych danych innym odbiorcom, jak również do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów w danym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (nie dłużej jednak niż 6 miesięcy) lub do czasu cofnięcia zgody przez kandydata w zakresie w jakim udzielono zgody, po tym okresie będą niszczone. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, lub cofnięcie zgody. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie będzie podejmował wobec zebranych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile przy pl. Staszica 9 moich danych osobowych (w tym mojego wizerunku)* w celu przeprowadzenia rekrutacji.”
* Wpisać w przypadku dołączenia do CV zdjęcia kandydata.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy