Ta oferta pracy jest nieaktualna od 196 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. rejestracji leków

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 05.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Valeant Pharma Poland Sp. z o.o. jest międzynarodowym koncernem farmaceutycznym, który pracuje
  na rzecz ochrony zdrowia ludzi na całym świecie. Należy do grona wiodących producentów leków w Polsce.
  SPECJALISTA DS. REJESTRACJI LEKÓW
  Miejsce pracy: Warszawa


  Główne zadania:

  • prowadzenie procesów rejestracji, re-rejestracji, zgłaszanie zmian porejestracyjnych na wskazanych rynkach zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Firmy oraz z zagranicznymi przedstawicielstwami firmy w zakresie prowadzonych działań rejestracyjnych,
  • śledzenie przepisów dotyczących procedur rejestracyjnych produktów leczniczych.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe: farmaceutyczne, medyczne, chemiczne, biologiczne lub pokrewne uzupełnione specjalistycznymi szkoleniami,
  • doświadczenie związane z prowadzeniem procesów rejestracyjnych produktów leczniczych w procedurach europejskich (MRP, DCP,CP) i narodowych,
  • biegła znajomość angielskiego w mowie i w piśmie,
  • bardzo dobra znajomość wymagań oraz wytycznych w zakresie rejestracji produktów leczniczych,
  • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, e-CTD
  • sumienność, odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość,
  • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność rozwiązywania problemów i samodzielność w działaniu,
  • zdolności organizacyjne, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

  Oferujemy:

  • ciekawą i pełną wyzwań pracę
  • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia)
  • pakiet socjalny, opiekę medyczną
  • niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy)
   
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim i angielskim za pomocą przycisku:

  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

   
  Do CV prosimy załączyć następujące oświadczenie:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie do celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).
  Valeant Pharma Poland Sp. z o.o. (dalej „Valeant”) jest zobowiązany do ochrony Państwa prywatności. Aby to zrealizować, ograniczamy zbieranie danych osobowych kandydatów do potrzeb związanych z rekrutacją i podejmujemy kroki w celu ich właściwego zabezpieczenia. Niniejszy dokument wyjaśnia jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy, w jakim celu i komu mogą one zostać ujawnione.
   
  Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?
   
   
  Valeant gromadzi następujące informacje: kim Państwo są i jak się z Państwem skontaktować, w tym między innymi Państwa imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, kryteria kwalifikujące do pracy, co do miejsca oraz stanowiska na jakie Państwo aplikują oraz dane teleadresowe. Gromadziny również informacje dotyczące Państwa doświadczenia w pracy, wykształcenia i kwalifikacji do zatrudnienia w Valeant w tym informacje dostarczone przez poprzednich pracodawców i inne dane zgromadzone w trakcie procesu weryfikacji Państwa doświadczeń zawodowych.
  Valeant ogranicza gromadzenie i wykorzystywanie wrażliwych danych osobowych. Na przykład, gromadząc informacje o pochodzeniu etnicznym, są one wykorzystywane wyłącznie do oceny sukcesu programu integracji w Valeant.
   
  Valeant może sprawdzać Państwa referencje, zbierać dane osobowe Państwa dotyczące od stron trzecich lub z zewnętrznych źródeł i/ lub sprawdzić dane osobowe przez Państwa dostarczone.
   
  W jakim celu gromadzimy Państwa dane osobowe?
   
   
  Valeant ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do tych, które są transparentne w ocenie, zgodne z prawem, użyteczne, nie są nadmierne w swoim prawnie uzasadnionym interesie, w celu:
  • przeprowadzenia rekrutacji i/ lub podjęcia decyzji o zatrudnieniu;
  • zaplanowania i kierowania biznesem;
  • ustanowienia, dochodzenia lub obrony praw przysługujących Valeant lub uzyskania porady prawnej;
  • spełnienia wymogów prawa, regulacyjnych lub procesów sądowych;
  • w związku z innymi ważnymi celami dotyczącymi zatrudnienia np. monitoring równych szans;
  • realizacji wszelkich innych celów zgodnych z prawem w sytuacji nagłej
   
  W przypadku, gdy Valeant będzie potrzebował Państwa danych osobowych do innych celów, będzie prosił Państwa o zgodę na ich wykorzystanie.
   
  Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i gdzie są one przetwarzane?
   
   
  Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć pracownicy Działu Zasobów Ludzkich Valeant, kierownicy i inny personel, któremu dane te są potrzebne w wykonywaniu swoich obowiązków. Może się również zdarzyć, że udostępnimy Państwa dane osobowe stronie trzeciej, w razie potrzeby, aby móc zrealizować cele opisane powyżej. Przykładowo Valeant wykorzystuje kontrahentów i dostawców do wykonywania niektórych usług takich jak weryfikacja danych kandydata. Ci dostawcy i kontrahenci są zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych i do działania wyłącznie w imieniu i na zlecenie Valeant zgodnie z obowiązującym prawem. W odpowiednich przypadkach możemy ujawnić Państwa dane osobowe instytucjom prawnym lub organom regulacyjnym zgodnie obowiązującym prawem.
  Może się również zdarzyć, że przekażemy Państwa dane osobowe do innych oddziałów Valeant w celach rekrutacji w tym do USA gdzie prawa ochrony danych osobowych nie oferują takiego samego poziomu ochrony. Valeant jednak zawarł umowy zaakceptowane przez Komisję Europejską celem zabezpieczenia Państwa danych. Kopię tej umowy możecie pozyskać kontaktując się z Valeant pod poniższym adresem:
   
  Ochrona Państwa danych osobowych
   
  Valeant wdrożył program zabezpieczenia danych, który zawiera fizyczne, techniczne i organizacyjne środki ochrony Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem bądź ich zmianą.
  Państwa prawa
   
  Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów, macie Państwo prawo do: dostępu, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu, usunięcia lub zmiany Państwa danych osobowych. Jeśli Państwo chcecie skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami pod poniższym adresem:
   
  Jak długo przechowujemy Państwa dane?
   
   
  Jeżeli nie zaoferujemy Państwu zatrudnienia, Państwa dane osobowe zostaną zatrzymane przez okres nie dłuższy niż konieczny do zakończenia procesu rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudniania, dochodzenia lub obrony naszych praw lub spełnienia obowiązków prawnych nałożonych przez obowiązujące przepisy chyba, że wyrażą Państwo zgodę się na wzięcie udziału w kolejnych rekrutacjach.
   
  Dalsze informacje
   
  Jeżeli mają Państwo pytania związane z powyższym lub chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu lub wykorzystywaniu przez nas Państwa danych osobowych w sposób przedstawiony w niniejszej informacji prosimy o kontakt [email protected].
   
  Jeżeli uzyskana odpowiedź będzie dla Państwa niesatysfakcjonująca lub jeżeli będą mieli Państwo obawy dotyczące procedur przetwarzania danych wdrożonych przez Valeant, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Valeant pod adresem [email protected] Mają Państwo także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w Państwa kraju