Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r., poz. 534). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected] 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Specjalista ds. Rekrutacji i Employer Brandingu [rekrutacja prowadzona online lub telefonicznie]

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut LotnictwaO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Aleja Krakowska 110/114

Warszawa

top
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.
 
W związku z rozwojem zespołu, poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Rekrutacji i Employer Brandingu

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:

 • koordynacja i kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacji,
 • współtworzenie i realizacja strategii Employer Brandingowej,
 • wdrażanie i zarządzanie źródłami pozyskiwania kandydatów oraz narzędziami rekrutacyjnymi,
 • koordynacja umawiania spotkań rekrutacyjnych,
 • wypełnianie dokumentacji w BIP,
 • zarządzanie kanałami komunikacji z poszczególnymi grupami kandydatów, współpraca z uczelniami, organizacjami studenckimi i światem akademickim (zakładka 'Kariera', media społecznościowe, profile firmowe, praktyki i staże, targi pracy, wydarzenia na uczelniach itp.),
 • przygotowanie raportów i statystyk z prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
 • udział w projektach z obszaru rekrutacji/EB,
 • wsparcie we wdrażaniu inicjatyw rozwojowych i projektów z obszaru miękkiego HR.

Oczekujemy:

 • 2 lat doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych,
 • wykształcenia wyższe,
 • praktycznej wiedzy na temat metod i narzędzi rekrutacyjnych,
 • praktycznej znajomość zasad komunikacji w mediach społecznościowych oraz narzędzi wspierających budowanie wizerunku pracodawcy,
 • samodzielność, umiejętność komunikowania się z osobami na różnych szczeblach,
 • rzetelności, terminowości i dokładności,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (poziom B2),
 • otwartości oraz umiejętności szybkiego uczenia się,
 • umiejętności pracy pod presją czasu.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w programie eRecruiter,
 • doświadczenie w BIP.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Dofinansowanie do świąt
 • Prywatna opieka medyczna
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Rowerownia
Pracodawca ma prawo do zakończenia rekrutacji we wcześniejszym terminie.
bottom
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.
 
W związku z rozwojem zespołu, poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Rekrutacji i Employer Brandingu

Zadania:

 • koordynacja i kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacji,
 • współtworzenie i realizacja strategii Employer Brandingowej,
 • wdrażanie i zarządzanie źródłami pozyskiwania kandydatów oraz narzędziami rekrutacyjnymi,
 • koordynacja umawiania spotkań rekrutacyjnych,
 • wypełnianie dokumentacji w BIP,
 • zarządzanie kanałami komunikacji z poszczególnymi grupami kandydatów, współpraca z uczelniami, organizacjami studenckimi i światem akademickim (zakładka 'Kariera', media społecznościowe, profile firmowe, praktyki i staże, targi pracy, wydarzenia na uczelniach itp.),
 • przygotowanie raportów i statystyk z prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
 • udział w projektach z obszaru rekrutacji/EB,
 • wsparcie we wdrażaniu inicjatyw rozwojowych i projektów z obszaru miękkiego HR.

Oczekujemy:

 • 2 lat doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych,
 • wykształcenia wyższe,
 • praktycznej wiedzy na temat metod i narzędzi rekrutacyjnych,
 • praktycznej znajomość zasad komunikacji w mediach społecznościowych oraz narzędzi wspierających budowanie wizerunku pracodawcy,
 • samodzielność, umiejętność komunikowania się z osobami na różnych szczeblach,
 • rzetelności, terminowości i dokładności,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (poziom B2),
 • otwartości oraz umiejętności szybkiego uczenia się,
 • umiejętności pracy pod presją czasu.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w programie eRecruiter,
 • doświadczenie w BIP.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Dofinansowanie do świąt
 • Prywatna opieka medyczna
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Rowerownia
Pracodawca ma prawo do zakończenia rekrutacji we wcześniejszym terminie.

Ogłoszenie archiwalne