PGNiG TERMIKA SA

Specjalista ds. remontów (obszar budowlany)

PGNiG TERMIKA SAO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 13 dni
  do: 23 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. remontów (obszar budowlany)
Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiadała za bieżącą obsługę serwisowo-remontową i inwestycyjną budowli i budynków w Ec Żerań, Ec Pruszków, C Wola, a w szczególności: 

 • wykonywanie analiz technicznych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, remontowych i serwisowych;
 • opracowywanie zakresów technicznych i wymagań dla zadań remontowych oraz serwisów budowli i budynków;
 • uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, serwisowych i remontowych;
 • uczestniczenie w procesach zakupowych związanych z planowanymi projektami;
 • sporządzanie harmonogramów prac dla projektów;
 • współpracę w przygotowaniu budżetu i nadzorowanie realizacji w ramach powierzonych obowiązków;
 • organizowanie i rozliczanie remontów bieżących i awaryjnych oraz podejmowanie działań w celu usunięcia skutków awarii;
 • analizowanie przyczyn usterek, awarii i podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych;
 • prowadzenie bieżącej oceny stanu technicznego budowli i budynków;
 • zarządzanie dokumentacją techniczną zgodnie z procedurami obowiązującymi w spółce;
 • aktualizowanie bazy danych dotyczących majątku spółki;
 • współpraca z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie prac budowlanych, badań, ekspertyz;
 • przygotowanie założeń do projektów inwestycyjnych oraz opracowanie zakresu zapytań ofertowych;
 • zgłaszanie potrzeb likwidacji majątku wytwórczego;
 • nadzór nad odbiorami, przekazaniem do eksploatacji i obsługą nowych budowli i budynków;
 • ocenę dostawców i usług, uzgadnianie zapisów umów oraz ocenę techniczną ofert.
 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym;
 • minimum pięć lat doświadczenia pracy w budownictwie;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń;
 • znajomość specyfiki budownictwa przemysłowego;
 • znajomość pakietu Microsoft Office w zakresie Word, Excel, PowerPoint;
 • podstawowa obsługa programu AutoCAD
 • znajomość programu kosztorysowego Norma
 • samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność zarządzania informacją.
 • ciekawą pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
 • zdobycie doświadczenia w firmie z branży energetycznej;
 • umowę o pracę na pełny etat;
 • prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną;
 • dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do karty miejskiej i podmiejskiej).

Zgłoszenia do rekrutacji w formie CV należy składać do 23.08.2020 r.

Klikając w przycisk Aplikuj wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do tego zgłoszenia dokumentach, takich jak cv, w tym także dodatkowych danych osobowych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w załączonym cv, a także innych załączonych dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, jest PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować w formie elektronicznej pod adresem e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48 22 587 49 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia innych procesów rekrutacyjnych na stanowisko wskazane w ogłoszeniach innych procesów rekrutacyjnych. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 4. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeśli nie chce Pani/Pan abyśmy przetwarzali Pani/Pana dodatkowe dane, prosimy o nie umieszczanie ich w dokumentach. Równocześnie prosimy o nie umieszczanie w przesłanych dokumentach danych wrażliwych dotyczących np. stanu cywilnego, ilości posiadanych dzieci, stanu zdrowia i innych. Dane takie zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym pracownikom: PGNIG TERMIKA Spółka Akcyjna, spółek należących do GK PGNiG TERMIKA SA, spółek należących do GK PGNiG SA oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora: PGNiG Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dostawcom usług IT.
 6. W przypadku rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem Grupy Pracuj.pl sp. z o.o. lub systemu eRecruiter, Pani /Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przez te podmioty. W takim wypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia poprzez zawarcie umowy w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską lub w ramach wiążących reguł korporacyjnych lub też z wykorzystaniem podmiotu uczestniczącego w Programie Privacy Shield.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania tego procesu, który może zostać każdorazowo wydłużony o okres przedawnienia roszczeń dotyczących prowadzonej przez nas rekrutacji, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG TERMIKA SA.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby takich procesów, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w toku innych procesów rekrutacyjnych przez okres 36 miesięcy od momentu ich przekazania lub do momentu cofnięcia zgody wyrażonej w tym zakresie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych wyżej uprawnień proszę skorzystać z jednego z kanałów komunikacyjnych wymienionych w pkt.2
 11. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie. 
Specjalista ds. remontów (obszar budowlany)

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiadała za bieżącą obsługę serwisowo-remontową i inwestycyjną budowli i budynków w Ec Żerań, Ec Pruszków, C Wola, a w szczególności: 

 • wykonywanie analiz technicznych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, remontowych i serwisowych;
 • opracowywanie zakresów technicznych i wymagań dla zadań remontowych oraz serwisów budowli i budynków;
 • uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, serwisowych i remontowych;
 • uczestniczenie w procesach zakupowych związanych z planowanymi projektami;
 • sporządzanie harmonogramów prac dla projektów;
 • współpracę w przygotowaniu budżetu i nadzorowanie realizacji w ramach powierzonych obowiązków;
 • organizowanie i rozliczanie remontów bieżących i awaryjnych oraz podejmowanie działań w celu usunięcia skutków awarii;
 • analizowanie przyczyn usterek, awarii i podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych;
 • prowadzenie bieżącej oceny stanu technicznego budowli i budynków;
 • zarządzanie dokumentacją techniczną zgodnie z procedurami obowiązującymi w spółce;
 • aktualizowanie bazy danych dotyczących majątku spółki;
 • współpraca z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie prac budowlanych, badań, ekspertyz;
 • przygotowanie założeń do projektów inwestycyjnych oraz opracowanie zakresu zapytań ofertowych;
 • zgłaszanie potrzeb likwidacji majątku wytwórczego;
 • nadzór nad odbiorami, przekazaniem do eksploatacji i obsługą nowych budowli i budynków;
 • ocenę dostawców i usług, uzgadnianie zapisów umów oraz ocenę techniczną ofert.
 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym;
 • minimum pięć lat doświadczenia pracy w budownictwie;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń;
 • znajomość specyfiki budownictwa przemysłowego;
 • znajomość pakietu Microsoft Office w zakresie Word, Excel, PowerPoint;
 • podstawowa obsługa programu AutoCAD
 • znajomość programu kosztorysowego Norma
 • samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność zarządzania informacją.
 • ciekawą pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
 • zdobycie doświadczenia w firmie z branży energetycznej;
 • umowę o pracę na pełny etat;
 • prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną;
 • dodatkowe benefity (m.in. dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do karty miejskiej i podmiejskiej).

Klikając w przycisk Aplikuj wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do tego zgłoszenia dokumentach, takich jak cv, w tym także dodatkowych danych osobowych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w załączonym cv, a także innych załączonych dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, jest PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować w formie elektronicznej pod adresem e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48 22 587 49 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia innych procesów rekrutacyjnych na stanowisko wskazane w ogłoszeniach innych procesów rekrutacyjnych. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 4. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pan/Pani wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeśli nie chce Pani/Pan abyśmy przetwarzali Pani/Pana dodatkowe dane, prosimy o nie umieszczanie ich w dokumentach. Równocześnie prosimy o nie umieszczanie w przesłanych dokumentach danych wrażliwych dotyczących np. stanu cywilnego, ilości posiadanych dzieci, stanu zdrowia i innych. Dane takie zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym pracownikom: PGNIG TERMIKA Spółka Akcyjna, spółek należących do GK PGNiG TERMIKA SA, spółek należących do GK PGNiG SA oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora: PGNiG Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dostawcom usług IT.
 6. W przypadku rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem Grupy Pracuj.pl sp. z o.o. lub systemu eRecruiter, Pani /Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przez te podmioty. W takim wypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia poprzez zawarcie umowy w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską lub w ramach wiążących reguł korporacyjnych lub też z wykorzystaniem podmiotu uczestniczącego w Programie Privacy Shield.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania tego procesu, który może zostać każdorazowo wydłużony o okres przedawnienia roszczeń dotyczących prowadzonej przez nas rekrutacji, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG TERMIKA SA.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby takich procesów, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w toku innych procesów rekrutacyjnych przez okres 36 miesięcy od momentu ich przekazania lub do momentu cofnięcia zgody wyrażonej w tym zakresie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych wyżej uprawnień proszę skorzystać z jednego z kanałów komunikacyjnych wymienionych w pkt.2
 11. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

Zgłoszenia do rekrutacji w formie CV należy składać do 23.08.2020 r.

Ogłoszenie archiwalne