Ta oferta pracy jest nieaktualna od 145 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Restrukturyzacji i Windykacji Kredytów Trudnych

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 03.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Poszukuje Kandydatów/Kandydatek do współpracy jako:

  Specjalista ds. restrukturyzacji i windykacji kredytów trudnych
  Miejsce pracy: Wrocław

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • obsługę wierzytelności klientów hipotecznych oraz firmowych o wysokich saldach zaangażowania,
  • bezpośredni kontakt z klientami oraz prowadzenie negocjacji w zakresie warunków spłaty zadłużenia, restrukturyzacji oraz ugód,
  • prowadzenie inspekcji zabezpieczeń oraz działań w zakresie poszukiwania majątku,
  • opracowywanie, wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji strategii odzyskania zadłużenia,
  • weryfikację możliwości podjęcia efektywnych działań restrukturyzacyjnych,
  • prowadzenie postępowań windykacyjnych oraz zabezpieczających,
  • dokonywanie przeglądów oraz monitorowanie spraw znajdujących się w obsługiwanym portfelu,
  • nadzorowanie realizacji strategii restrukturyzacji, planów naprawczych oraz spłaty wierzytelności,
  • negocjowanie warunków przejęć nieruchomości lub doprowadzanie do ich sprzedaży we współpracy z klientami,
  • przeprowadzanie okresowej oceny kondycji finansowej, perspektyw na spłatę zadłużenia oraz weryfikacji stanu zabezpieczeń,
  • kontakt z podmiotami zewnętrznymi oraz instytucjami (urzędami, syndykami, komornikami, sądami) zaangażowanymi w proces restrukturyzacji i windykacji.

  Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, prawo),
  • doświadczenia w obszarze restrukturyzacji lub windykacji należności klientów hipotecznych i korporacyjnych,
  • znajomości przepisów prawa bankowego oraz cywilnego, w szczególności w zakresie prawnych zabezpieczeń oraz dochodzenia wierzytelności,
  • komunikatywności, kreatywności oraz wysoko rozwiniętych umiejętności negocjacyjnych,
  • umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z klientami,
  • asertywności oraz dynamizmu w działaniu,
  • bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
  • umiejętności pracy pod presją czasu,
  • wysokiej kultury osobistej,
  • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • samodzielność w pracy i możliwość rozwoju zawodowego,
  • prywatną opiekę medyczną i pakiet rekreacyjno-sportowy.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. [email protected]

  z dopiskiem:

  OWD/DKT/01/2019

  wraz z klauzulą:

  W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. 

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt:
  - Telefon: 197 97 lub 32 604 30 01 (z zagranicy)
  - Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”).

  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są

  - w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  - w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:
  medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące) 

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

  1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
  2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. 

  Informujemy, że:

  1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
  4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
  - E-mail: [email protected]
  - Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. 

   


  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

   

  Getin Noble Bank to stabilne podstawy i nieograniczone możliwości. Naszą firmę tworzy ponad 5000 pracowników – doświadczonych ekspertów, specjalistów rynkowych i ambitnych młodych profesjonalistów. Z usług Getin Noble Banku korzysta ponad 2,3 mln Klientów, a produkty dostępne są w ponad 430 oddziałach własnych i franczyzowych oraz w szerokiej sieci pośredników. Nasz zespół działa w ramach Sieci Sprzedaży Getin Noble Banku – Banku o ugruntowanej pozycji na rynku, ale otwartego na zmiany i innowacje. To my tworzymy jego wizerunek w oczach Klienta.