Specjalista ds. RFID

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 22.01.2019
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 21.02.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Szanowna Pani, Szanowny Panie,

   

  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. produkcją banknotów, dokumentów i druków zabezpieczonych oraz systemów IT, znajdująca się na liście spółek strategicznych w Polsce.

   

  Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją, o ugruntowanej pozycji na rynku, dającą szerokie możliwości rozwoju. Skupiamy profesjonalistów z różnych dziedzin, wykonujących swoją codzienną pracę z zaangażowaniem i pasją. Wychodzimy z założenia, że najbardziej wartościowym kapitałem PWPW są jej pracownicy - to dzięki nim możemy realizować najtrudniejsze wyzwania biznesowe.
   

  Aktualnie poszukujemy:

  Specjalisty ds. RFID
  na umowę o pracę
  Miejsce pracy: Warszawa

  Wymagania:

  • Preferowane wykształcenie wyższe,
  • Mile widziane doświadczenie przy projektowaniu anten, układów/systemów RFID,
  • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych,
  • Znajomość pakietu Office,
  • Dobra znajomość języka angielskiego – minimum poziom B2,
  • Wysoka kreatywność i innowacyjność,
  • Umiejętność współpracy w Zespole, jak również prowadzenia prac indywidualnych,
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.

  Zakres głównych zadań realizowanych na stanowisku:

  • Prowadzenie prac w ramach projektów B+R oraz wdrożeniowych, w szczególności udział w projektowaniu, testowaniu anten, układów/systemów RFID,
  • Wsparcie przy projektowaniu systemów informatycznych do urządzeń,
  • Opracowywanie na bazie przedstawionych wymagań operacyjnych i eksploatacyjnych specyfikacji technicznych dotyczących zakupu urządzeń laboratoryjnych oraz produkcyjnych,
  • Udział w procesach zakupowych dotyczących maszyn i urządzeń,
  • Współpraca w zakresie prowadzonych projektów z innymi obszarami Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi,
  • Udział w procesie testów laboratoryjnych wraz z prowadzeniem sprawozdawczości z testów,
  • Udział w pracach wdrożeniowych,
  • Udział w warsztatach, szkoleniach branżowych krajowych i zagranicznych.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Pakiet benefitów pozapłacowych (m.in.: karta Multisport, opieka medyczna),
  • Wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy: możliwość dofinansowania do studiów, szkolenia.


  Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV.

  aplikuj

  Uprzejmie informujemy, że wybranych kandydatów zaprosimy do PWPW S.A. na spotkanie.

  bottom
  Prosimy o zamieszczenie w ofercie poniższej zgody:

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-222) ul. Sanguszki 1 dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy.
  Ponadto oświadczam, że poinformowano mnie o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, że posiadam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wskazanych powyżej należy zgłosić bezpośrednio do PWPW S.A. wysyłając żądanie na adres e-mail: [email protected]

  Klauzula informacyjna:
  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej RODO Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) informuje, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PWPW S.A.
  Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO PWPW S.A. informuje że:
  1. Administratorem, w rozumieniu RODO Pani/Pana danych osobowych jest PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.
  2. PWPW S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji w PWPW S.A. procesów rekrutacyjnych.
  4. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  5. Pani Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
   a) podmiotom wspierającym PWPW S.A. w procesie rekrutacji, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz PWPW S.A. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z ich udziałem w procesie rekrutacyjnym,
   b) operatorom pocztowym,
   c) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  9. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.
  12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne niemniej jednak konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może być brak możliwości udziału w prowadzonej rekrutacji i/lub w przyszłych rekrutacjach.
  Oferty nie zawierające zgody w przedstawionej formule nie będą rozpatrywane.