Specjalista ds. rozliczania finansowego projektów

 • Warszawa, mazowieckie
 • Łabiszyńska 25, 01-001 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 16.08.2019
 • Ważna jeszcze 20 dni (do 15.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
   
  Poszukujemy osoby na stanowisko:
  Specjalista ds. rozliczania finansowego projektów

                                      Miejsce pracy: Warszawa Targówek

   

  Opis stanowiska:

  • sporządzanie okresowych informacji oraz analiz finansowych
  • monitorowanie wskaźników, mierników i budżetu projektów
  • wprowadzanie dokumentów finansowych do bazy SL2014 i opracowywanie wniosków o płatność
  • prowadzenie rejestracji wydatków i dokumentacji finansowej
  • opisywanie rachunków do umów i faktur zgodnie z przyjętymi procedurami oraz wymogami odpowiednimi dla Programu Operacyjnego
  • przygotowywanie wzorów umów cywilno-prawnych i innych dokumentów związanych z realizacją projektu
  • udział w pracach nad pozyskiwaniem środków unijnych
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi i partnerami projektowymi
  • utrzymywanie płynności komunikacyjnej i informacyjnej z uczestnikami projektów i dostawcami

  Kluczowe kompetencje:

  • otwartość w kontaktach interpersonalnych
  • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
  • samodzielność oraz umiejętność współpracy z zespołem
  • bardzo dobra organizacja pracy (podejście projektowe i zadaniowość)
  • hierarchia ważności spraw, ustalanie priorytetów
  • terminowość i dokładność wykonywanych zadań
  • inicjatywa i dynamizm w działaniu
  • zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania

   

  Wymagania: 

  • wykształcenie min. licencjackie
  • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z rozliczaniem projektów
  • znajomość zasad pracy biurowej oraz bardzo dobra znajomość aplikacji biurowych (MS-Office)
  • konieczna bardzo dobra znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
  • mile widziana znajomość programu PO WER oraz zasad jego wdrażania

   Oferujemy:  

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat od 1.10.2019 r.
  • rozwój kwalifikacji zawodowych
  • możliwość podjęcia studiów podyplomowych na preferencyjnych warunkach
  • dodatkowe dni wolne od pracy
  • pakiet szkoleń w zakresie funduszy unijnych

   

  www.wsb.pl/warszawa

  Zapraszamy osoby zainteresowane ofertą pracy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 28.08.2019 r. poprzez przycisk: Aplikuj

  aplikuj
  Koniecznie zaznacz numer referencyjny oferty w temacie maila: DDP/W/08/2019


  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

  Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 

  Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.
  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, Kandydat może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

  Dane osobowe kandydata w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) par. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji procesu rekrutacji (na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

  Dane osobowe kandydata będą przetwarzane także:

  1. w zakresie wizerunku i innych danych przekazanych przez Kandydata na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  2. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

  Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

  Dane osobowe kandydata zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat, liczonych od dnia złożenia aplikacji.

  Osobie przysługuje prawo:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • do sprostowania swoich danych,
  • do usunięcia swoich danych,
  • do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych.

  Każdemu kandydatowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
  Aby zapewnić możliwie najlepszy przebieg rekrutacji, dane osobowe Kandydata mogą zostać przekazane na zlecenie Administratora podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności dostawcom usług.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.