PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI sp. z o.o.

Specjalista ds. rozliczania projektu

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI sp. z o.o.

Teofila Lenartowicza 4

Rzeszów

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o rozwija Regionalny Ekosystem Innowacji i startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami oraz realizowanie projektów na jego rzecz. Jest facylitatorem i łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji. Pracuje z firmami, instytucjami naukowymi, uczelniami, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestuje w projekty badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych oraz udostępnia przestrzeń prototypowania dla społeczność studentów, młodych startupów i kół naukowych.

Specjalista ds. rozliczania projektu
Miejsce pracy: Rzeszów

Zakres obowiązków:

 • Opisywanie dokumentów księgowych w zakresie wymaganym do rozliczenia w ramach RPO WP 2014-2020;
 • Prowadzenie zestawień tabelarycznych wydatków w ramach projektu, w tym dotyczących wynagrodzeń oraz raportowanie o stanie rozliczania projektu;
 • Uzupełnianie bazy personelu w systemie SL2014;
 • Przygotowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej i finansowej (przygotowywanie zestawień wydatków i załączników) i wprowadzanie tych dokumentów do systemu SL2014;
 • Udzielanie wyjaśnień i przygotowywanie uzupełnień do złożonych wniosków o płatność;
 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej projektu i archiwizacja dokumentów projektu zgodnie z wewnętrznymi zasadami oraz wymaganiami Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020;
 • Współpraca w planowaniu i uzasadnianiu zmian w zakresie rzeczowym projektu oraz w treści umowy o dofinansowanie;
 • Przygotowywanie opinii na temat zgodności planowanych i poniesionych wydatków z umową o dofinansowanie oraz z wytycznymi IZ;
 • Monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników projektu;
 • Identyfikowanie i sygnalizowanie wystąpienia zagrożeń realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie;
 • Stały kontakt z IZ RPO WP 2014-2020, raportowanie i rozwiązywanie wątpliwości występujących w trakcie realizacji projektu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, europeistyka;
 • Praktyczna wiedza i umiejętności oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • Bardzo dobra znajomość platformy SL2014;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, w tym przede wszystkim MS Excel;
 • Bardzo dobra znajomość wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania projektów w ramach EFRR;
 • Samodzielność, proaktywność i zaangażowanie;
 • Silna orientacja na osiąganie wyznaczonych celów;
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę - 100% etatu;
 • Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności; 
 • Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).

Zakres wynagrodzenia: 4 000 – 6 000 zł netto, adekwatnie do posiadanego doświadczenia.

 
Spróbuj swoich sił i aplikuj do PCI jeśli interesuje Cię praca w zgranym, otwartym i pomysłowym zespołem oraz w środowisku związanym z przedsiębiorczością, innowacyjnością, nauką, biznesem i młodymi ludźmi. Prześlij swoje CV oraz list motywacyjny klikając w przycisk „Aplikuj teraz”.
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Powodzenia!
Klauzule RODO
 1. „Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie do 31.12.2022 r. na potrzeby procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy, odbywających się w PCI.
 2. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych dla celów: nawiązania kontaktu i umówieniu rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, realizacji innych działań formalnych wymaganych do nawiązania współpracy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 3. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów."

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o rozwija Regionalny Ekosystem Innowacji i startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami oraz realizowanie projektów na jego rzecz. Jest facylitatorem i łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji. Pracuje z firmami, instytucjami naukowymi, uczelniami, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestuje w projekty badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych oraz udostępnia przestrzeń prototypowania dla społeczność studentów, młodych startupów i kół naukowych.

Specjalista ds. rozliczania projektu

Zakres obowiązków:

 • Opisywanie dokumentów księgowych w zakresie wymaganym do rozliczenia w ramach RPO WP 2014-2020;
 • Prowadzenie zestawień tabelarycznych wydatków w ramach projektu, w tym dotyczących wynagrodzeń oraz raportowanie o stanie rozliczania projektu;
 • Uzupełnianie bazy personelu w systemie SL2014;
 • Przygotowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej i finansowej (przygotowywanie zestawień wydatków i załączników) i wprowadzanie tych dokumentów do systemu SL2014;
 • Udzielanie wyjaśnień i przygotowywanie uzupełnień do złożonych wniosków o płatność;
 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej projektu i archiwizacja dokumentów projektu zgodnie z wewnętrznymi zasadami oraz wymaganiami Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020;
 • Współpraca w planowaniu i uzasadnianiu zmian w zakresie rzeczowym projektu oraz w treści umowy o dofinansowanie;
 • Przygotowywanie opinii na temat zgodności planowanych i poniesionych wydatków z umową o dofinansowanie oraz z wytycznymi IZ;
 • Monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników projektu;
 • Identyfikowanie i sygnalizowanie wystąpienia zagrożeń realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie;
 • Stały kontakt z IZ RPO WP 2014-2020, raportowanie i rozwiązywanie wątpliwości występujących w trakcie realizacji projektu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, europeistyka;
 • Praktyczna wiedza i umiejętności oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • Bardzo dobra znajomość platformy SL2014;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, w tym przede wszystkim MS Excel;
 • Bardzo dobra znajomość wytycznych horyzontalnych dotyczących wdrażania projektów w ramach EFRR;
 • Samodzielność, proaktywność i zaangażowanie;
 • Silna orientacja na osiąganie wyznaczonych celów;
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę - 100% etatu;
 • Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności; 
 • Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).

Zakres wynagrodzenia: 4 000 – 6 000 zł netto, adekwatnie do posiadanego doświadczenia.

 
Spróbuj swoich sił i aplikuj do PCI jeśli interesuje Cię praca w zgranym, otwartym i pomysłowym zespołem oraz w środowisku związanym z przedsiębiorczością, innowacyjnością, nauką, biznesem i młodymi ludźmi. Prześlij swoje CV oraz list motywacyjny klikając w przycisk „Aplikuj teraz”.
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Powodzenia!
Klauzule RODO
 1. „Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie do 31.12.2022 r. na potrzeby procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy, odbywających się w PCI.
 2. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych dla celów: nawiązania kontaktu i umówieniu rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, realizacji innych działań formalnych wymaganych do nawiązania współpracy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 3. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów."

Ogłoszenie archiwalne