Oferta pracy

Specjalista ds. rozliczania umów

Centrum e-ZdrowiaO firmie

Centrum e-Zdrowia

Dubois 5

Warszawa

Dyrektor Centrum e-Zdrowia
poszukuje kandydatów na stanowisko:
od Młodszego do Głównego specjalisty
w Wydziale Rozliczania Projektów i Umów
w Departamencie Wsparcia Organizacji
Liczba stanowisk: 2 w wymiarze pełnego etatu

Centrum e-Zdrowia

Od wielu lat specjalizujemy się w budowie i wdrażaniu systemów informacyjnych w obszarze ochrony zdrowia w Polsce. Wykorzystując posiadane kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie tworzymy innowacyjne rozwiązania w oparciu o najnowocześniejsze technologie.

 

Zakres Twoich zadań:

 • Prowadzenie prac związanych z realizacją i rozliczaniem umów w Wydziale we współpracy z osobami merytorycznie wskazanymi w umowach do ich realizacji zgodnie z obowiązującą procedurą;
 • Opisywanie faktur zgodnie z ustaloną w Wydziale metodologią podziału kosztów oraz zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi;
 • Tworzenie i aktualizacje dokumentacji na potrzeby Wydziału;
 • Zwalnianie zabezpieczeń należytego wykonania umów i prowadzenie stosownego rejestru na potrzeby Wydziału;
 • Sporządzanie wkładu do odpowiednich planów finansowych Centrum w zakresie zadań związanych z realizacja projektów prowadzonych przez Centrum e-Zdrowie;
 • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, weryfikacja i monitorowanie zgodności realizacji zadań z podpisaną umową wykonawczą w zakresie spraw finansowych;
 • Tworzenie i aktualizacja harmonogramów płatności i prognoz wydatków.

Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budżetowania i rozliczania wydatków w sektorze publicznym/ rozliczania umów i projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
Główny Specjalista wyższe 5
Starszy Specjalista wyższe 3
średnie 5
Specjalista wyższe 2
średnie 4
Młodszy specjalista średnie 1


Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej;
 • Umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych, z krótkimi terminami realizacji zadań;
 • Znajomość zagadnień związanych z projektami realizowanymi w zakresie ochrony zdrowia.

Oferujemy Ci:      

 • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej)
 • umowy o pracę
 • elastyczną ofertę benefitów
 • pakiety medyczne
 • ubezpieczenia grupowe
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
 • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
 • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy
 • otoczenie profesjonalnego Zespołu
 • dla najlepszych premie uznaniowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.


Miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

 • w postaci elektronicznej:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected],
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
  • za pośrednictwem pracuj.pl
 • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48501369315.

Termin składania dokumentów: do 21 listopada 2020 r.
Inne informacje:
 1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
 2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected],
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy