Oferta pracy

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Power Construction Corporation of China, Ltd. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych." Państwa zgoda jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie, wysyłając e-mail na adres: [email protected] Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych rekrutacjach: Administratorem Państwa danych osobowych jest Power Construction Corporation of China, Limited z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej, HAIDIAN DISTRICT PEKIN Chegongzhuang West Road no. 2 Yard 22 100048, PEKIN, działająca przez Power Construction Corporation of China, Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, Budynek C, 02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741938, REGON: 380851835, adres e-mail [email protected], dalej zwanego „Administratorem”. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected] Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem współpracy Państwa dane osobowe umieszczone przez Państwa w dostarczonym liście motywacyjnym lub CV takie jak: imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są niezbędne i konieczne w celu rekrutacji. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22 (1) Kodeksu Pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego, czy zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek) jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, przeprowadzający proces rekrutacji oraz firmy z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia danych np. firmy informatyczne, księgowe lub kadrowe. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania. Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od wpłynięcia podania. W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail: …. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Państwa dane nie będą profilowane.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. rozliczeń budowy

Power Construction Corporation of China, Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąO firmie

 • Szalejów Górny (pow. kłodzki)

  Szalejów Górny (pow. kłodzki), dolnośląskie
 • Ważna jeszcze dzień
  do: 15 maj 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowanie obmiaru, pomoc w przygotowaniu, sporządzanie powiadomień o odbiorze ukończonych robót

 • Sporządzanie rozliczeń miesięcznych, w tym koniecznych załączników jakie mogą być wymagane tj. raporty postępu, przepływy środków pieniężnych

 • Zarządzanie dokumentacją działu technicznego

 • Sporządzanie dokumentów księgowych dla inwestora oraz podwykonawców

 • Rozliczanie robót dodatkowych, części zamiennych

 • Sprawdzanie liczby podwykonawców oraz porównywanie ze stanem sprzedanym inwestorowi/zamawiającemu

 • Przygotowanie kalkulacji kosztów odnośnie roszczeń, robot zmiennych oraz dodatkowych zgodnie z poleceniami Inżyniera, kosztów związanych z wystąpieniem nieoczekiwanych okoliczności

 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

Nasze wymagania

 • Ukończone studia wyższe techniczne w zakresie budownictwa

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji - warunek konieczny

 • Znajomość procedur FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - min 3 lata

 • Znajomość The Standard Method of Measurement (SMM)

 • Znajomość programu NormaPRO

 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office, w szczególności programu Excel

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę B2B - w zależności od preferencji kandydata,

 • Narzędzie pracy: laptop, dostęp do samochodów służbowych,

 • Dofinansowanie do kart Multisport,

 • Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie,

 • Przyjazną i pozytywną atmosferę w międzynarodowym zespole,

 • Wysoką kulturę organizacyjną.

Benefity

 • brak dress code’u

 • kawa / herbata

 • parking dla pracowników

 • paczki świąteczne

O nas

Powerchina to jedna z największych grup budowlanych świata, która realizuje projekty zarówno w Chinach jak i za granicą. Głównym obszarem działania firmy jest sektor energetyczny, zasoby wodne i ochrona środowiska, inżynieria lądowa, budownictwo (infrastruktura kolejowa, metra, autostrady, lotniska i infrastruktura komunalna).

Aktualnie firma realizuje projekt na budowę suchych zbiorników przeciwpowodziowych w woj. dolnośląskim.

Prosimy o przesyłanie CV w j. polskim i j. angielskim

Szczegóły przedstawione zostaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wysyłając swoją aplikację, proszę o wyrażenie zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Power Construction Corporation of China, Ltd. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych."