Klauzula informacyjna dla pracownika zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1)            administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUSZREM S.A. ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski;

2)            Kontakt z Inspektorem ochrony danych w BUSZREM S.A. [email protected] lub pod adresem ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski;

3)            Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu selekcji i rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. ofertowania prefabrykatów / kosztorysowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

4)            odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

- dział rekrutacji BUSZREM S.A.

- kadra zarządzająca zakładu.

5)            Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji bieżącej orz kolejnej, w terminie nie dłuższym niż do 31.12.2018 r.

7)            posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected] z dopiskiem RODO ZGODA;

8)            ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)            podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22 (1) par. 1, 2 i 4 k.p. w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne,

10)          Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Buszrem S.A.

Specjalista ds. rozliczeń i analiz

Buszrem S.A. O firmie

 • Gralewo (pow. działdowski), warmińsko-mazurskie

 • Ważna 17 godz.
 • Specjalista

BUSZREM S.A. producent materiałów wibroprasowanych, lider na terenie północno-wschodniej Polski, poszerza zespół pracowników. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania aplikacji na stanowisko:

Specjalista ds. rozliczeń i analiz

Miejsce pracy: Gralewo k. Działdowa

Zakres obowiązków:

 • opracowanie i analiza wykonania planów produkcyjnych,
 • sporządzanie analiz kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym,
 • sporządzanie kalkulacji jednostkowych kosztów wyrobów,
 • współuczestniczenie w programie redukcji wydatków,
 • aktualizowanie harmonogramów inwestycyjnych i controlling transakcji,
 • przygotowywanie raportów,

Wymagania:

 • umiejętność sporządzania kalkulacji kosztów wyrobów,
 • doświadczenie w dziale analiz przemysłowych w zakładzie produkcyjnym,
 • wykształcenie wyższe, kierunkowe – ekonomia, rachunkowość,
 • dobra znajomość narzędzi IT (ze szczególnym uwzględnieniem Excel),
 • dokładność i rzetelność,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, asertywność i odporność na stres,
 • motywacja do pracy i pogłębiania wiedzy.

Oferta:

 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • rozwój zawodowy i motywujące zadania.

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Więcej o nas na www.buszrem.pl

Prosimy o bezwzględne dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb bieżącej oraz przyszłych procesów rekrutacji przez BUSZREM S.A. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1). Jestem świadomy, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], którego zgoda dotyczy”

BUSZREM S.A. producent materiałów wibroprasowanych, lider na terenie północno-wschodniej Polski, poszerza zespół pracowników. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania aplikacji na stanowisko:

Specjalista ds. rozliczeń i analiz

Miejsce pracy: Gralewo k. Działdowa

Zakres obowiązków:

 • opracowanie i analiza wykonania planów produkcyjnych,
 • sporządzanie analiz kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym,
 • sporządzanie kalkulacji jednostkowych kosztów wyrobów,
 • współuczestniczenie w programie redukcji wydatków,
 • aktualizowanie harmonogramów inwestycyjnych i controlling transakcji,
 • przygotowywanie raportów,

Wymagania:

 • umiejętność sporządzania kalkulacji kosztów wyrobów,
 • doświadczenie w dziale analiz przemysłowych w zakładzie produkcyjnym,
 • wykształcenie wyższe, kierunkowe – ekonomia, rachunkowość,
 • dobra znajomość narzędzi IT (ze szczególnym uwzględnieniem Excel),
 • dokładność i rzetelność,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, asertywność i odporność na stres,
 • motywacja do pracy i pogłębiania wiedzy.

Oferta:

 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • rozwój zawodowy i motywujące zadania.

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o bezwzględne dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb bieżącej oraz przyszłych procesów rekrutacji przez BUSZREM S.A. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1). Jestem świadomy, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], którego zgoda dotyczy”

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Więcej o nas na www.buszrem.pl

Ogłoszenie archiwalne