Oferta pracy

Specjalista ds. rozliczeń i obsługi projektów unijnych

ENSEMBLE3 sp. z o. o.O firmie

6 00010 000 brutto / mies.
 • Wólczyńska 133, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 15 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)

ENSEMBLE3 sp. z o. o.

Wólczyńska 133

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Kompleksowa obsługa administracyjna projektów realizowanych w Spółce, finansowanych ze środków zewnętrznych, krajowych i zagranicznych, w tym:

 • bieżąca współpraca wewnętrzna z kierownikami projektów oraz pozostałymi komórkami zaangażowanymi w proces realizacji projektów

 • bieżąca współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie obsługi projektów (m.in. KE, FNP, NCBR, NCN)

 • monitoring oraz formalny nadzór nad procesem realizacji projektu pod względem zgodności z umową o dofinansowanie (zgodność realizacji z harmonogramem, monitorowanie wydatków oraz wskaźników)

 • przygotowywanie sprawozdań okresowych, wniosków o płatność, harmonogramów płatności oraz rozliczeń końcowych

 • opisywanie i ewidencjonowanie dokumentów zgodnie z wytycznymi unijnymi i prawem polskim

 • prowadzenie dokumentacji i rozliczanie projektów w sposób zgodny z wytycznymi i zasadami określonymi dla poszczególnych programów

 • monitorowanie zmian w wytycznych i innych regulacjach, dotyczących realizowanych projektów, mających wpływ na prawidłowe ich rozliczanie

 • archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektów

 • Monitoring informacji o nowych naborach wniosków w ramach instrumentów pomocowych

 • Monitorowanie różnych źródeł finansowania i programów grantowych

 • Wewnętrzna dystrybucja informacji na temat dostępnych programów grantowych i możliwości pozyskania środków na działalność

 • Bieżąca znajomość warunków i zasad udziału w konkursach

 • Wsparcie pracowników w przygotowywaniu wniosków grantowych (pomoc w przygotowaniu wniosków, sprawdzanie zgodności wniosków z warunkami konkursu, pomoc przy planowaniu budżetu i szacowaniu kosztów planowanych zadań, pomoc przy tworzeniu biznes planów, studiów wykonalności)

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe

 • Doświadczenie w pracy przy pozyskiwaniu i realizacji projektów B+R+I

 • Znajomość programów grantodawczych oferowanych przez polskie, unijne i międzynarodowe organizacje grantodawcze

 • Znajomość zasad związanych z aplikowaniem o projekty ze źródeł zewnętrznych, doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie.

 • Doświadczenie w realizacji projektów w zakresie sprawozdawczości i rozliczeń z grantodawcami: doświadczenie w zakresie rozliczania projektów finansowanych z UE, znajomość kwalifikacji wydatków i kosztów dla potrzeb rozliczania projektów

 • Biegła znajomość języka angielskiego, umiejętność samodzielnego tworzenia formalnych i nieformalnych pism w języku angielskim

 • Znajomość pakietu Microsoft Office

 • Lojalność, skrupulatność i odpowiedzialność za zlecone zadania

 • Samodzielność w działaniu, komunikatywność oraz bardzo dobra organizacja pracy

 • Asertywność i umiejętność efektywnej pracy w dynamicznym środowisku

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Ciekawą i samodzielną pracę w rozwijającej się firmie

 • Możliwość rozwoju zawodowego

 • Pracę w międzynarodowym środowisku

ENSEMBLE3 sp. z o. o.

Spółka Ensemble3 Sp. z.o.o to nowopowstałe Centrum Doskonałości w zakresie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowoczesnych technologii opartych na wzroście kryształów, zlokalizowane w Warszawie. Centrum powstało i działa we współpracy z partnerami z kraju i zagranicy w ramach Programu Teaming for Excellence finansowanego przez Komisję Europejską oraz Programu Międzynarodowych Agend Badawczych finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Centrum pracuje nad rozwojem nowatorskich technologii materiałowych i nowoczesnych materiałów o wyjątkowych właściwościach elektromagnetycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach, jak fotonika, optoelektronika, telekomunikacja, konwersja energii słonecznej, medycyna i lotnictwo.

Przewiń do profilu firmy