Ta oferta pracy jest nieaktualna od 126 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości

 • Gdańsk, pomorskie
 • Specjalista
 • 30.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
   

  Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Specjalista ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości
  Centrala Energa - Operator SA, w Gdańsku

  Miejsce pracy: Gdańsk  Nr ref.: 15/ME/2018 Oferta ważna do: 16.12.2018  

  Jeśli masz:  

  • wykształcenie wyższe – preferowane Elektrotechnika lub Ekonomia,
  • wiedzę z zakresu Elektroenergetyki,
  • Prawo jazdy kategorii B,
  • zdolności analityczne,
  • znajomość zasad rozliczeń i sprawozdawczości finansowej,
  • zdolności szybkiego przyswajania wiedzy i chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych

  a ponadto:

  • biegle znasz pakiet Office
  • potrafisz wyciągać i formułować wnioski,
  • jesteś kreatywny i samodzielny w działaniu,
  • wykazujesz inicjatywę, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowane zadania,
  • dobrze organizujesz swoją pracę,
  • potrafisz pracować w zespole.

   

  Ta propozycja jest dla Ciebie!

  Do Twoich najważniejszych obowiązków będzie należało:

  • udział w opracowywaniu zagregowanego w skali Spółki planu rzeczowego i kosztowego prac eksploatacyjnych i remontów.
  • nadzór, w obszarze prac na sieci, nad terminową realizacją planu rzeczowego i kosztowego prac eksploatacyjnych i remontów, w tym prowadzenie sprawozdawczości i raportowanie zarządcze w tym obszarze.
  • samodzielne przygotowywanie  analiz i raportów, informacji oraz sprawozdań w zakresie powierzonych zadań.
  • prowadzenie stałego monitoringu efektywności kosztowej i operacyjnej procesu realizacji prac na sieci, w tym identyfikowanie i eliminowanie nieefektywności w tym obszarze.
  • udział w definiowaniu jakościowych i technicznych standardów realizacji usług eksploatacyjnych i remontowych.
  • ocena podmiotów, z którymi zawarto umowy, w zakresie jakości i kosztów świadczonych usług.

   

  Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji nr rekrutacji 15/ME/2018 przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk”.

  Pamiętamy o formalnościach RODO

  Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk”.

  Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk”.

  Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.

  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.

   Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

  • Uprawnione organy publiczne,
  • Spółką Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

  Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda
  na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, ich usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.

  W procesie rekrutacji dochodzić może do profilowania w zakresie przetwarzania danych. Konsekwencją profilowania będzie uzyskać informacji o dopasowaniu kandydata na stanowisko, którego rekrutacja dotyczy.
  Nie wyrażenie zgody na profilowanie jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.

  Informujemy o przysługującym prawie do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wyrażenia sprzeciwu na proces profilowania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgód,
  • usunięcia danych.

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
  przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

  nformujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Uprzejmie informujemy

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
  2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz.
  3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
  7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
   1. Uprawnione organy publiczne,
   2. Spółką Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
   3. Podmioty dostarczające korespondencję,
   4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji
  8. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, ich usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
  9. W procesie rekrutacji dochodzić może do profilowania w zakresie przetwarzania danych. Konsekwencją profilowania będzie uzyskać informacji o dopasowaniu kandydata na stanowisko, którego rekrutacja dotyczy. Nie wyrażenie zgody na profilowanie jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.
  10. Informujemy o przysługującym prawie do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   4. wyrażenia sprzeciwu na proces profilowania,
   5. przenoszenia danych,
   6. cofnięcia zgód
   7. usunięcia danych.

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

      11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych