Ta oferta pracy jest nieaktualna od 10 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości

 • Olsztyn, warmińsko-mazurskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę, Umowa zlecenie
 • 2019-08-06

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  FALCK MEDYCYNA jest dostawcą usług ratownictwa i transportu medycznego w Polsce oraz podmiotem zapewniającym opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym.
   
  Aktualnie do Biura Regionalnego Falck zlokalizowanego w Olsztynie poszukujemy:
  Specjalisty ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości
  Miejsce pracy: Olsztyn

  Zakres obowiązków:

  • obsługa Portalu Świadczeniodawcy NFZ, Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOJI) oraz programów sprawozdawczych,
  • generowanie raportów i zestawień statystycznych,
  • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby konkursu ofert z NFZ,
  • wydawanie dokumentacji medycznej na wnioski upoważnionych podmiotów,
  • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz zapewnienie płynnego obiegu informacji,
  • kompleksowa organizacja pracy biura.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub średnie,
  • mile widziane doświadczenie w branży medycznej,
  • dobra znajomość MS Word, MS Excel,
  • samodzielność i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań,
  • zdolność do pracy pod presją czasu,
  • komunikatywność i zdecydowanie,
  • sumienność i dokładność w działaniu.

  Oferujemy:

  • kulturę organizacyjną opartą na wartościach i relacjach,
  • pracę w ramach umowy o pracę lub zlecenia,
  • kartę sportową (gratis) i abonament medyczny na preferencyjnych warunkach,
  • niezbędne narzędzia pracy.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Falck Medycyna Sp. z o.o., zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Falck Medycyna Sp z o.o. Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

   

  1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa;

  2)    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Falck Medycyna Sp. z o.o. to: [email protected];

  3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu, na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych byłoby konieczne dla realizacji ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa;

  4) W razie konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą jednak profilowane, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku - gdy Pani/Pan wyraził/a zgodę także na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 5 lat od dnia wysłania aplikacji.

  6)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno być przesłane na adres mailowy [email protected] lub adres siedziby Administratora;

  7)    Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, tj. art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 894 ze zm.). Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

  8)   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, w tym RODO.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.