Oferta pracy

9/SRP/CH

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 60, 90-105 Łódź (KRS: 0000046958).
 2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pan/Pani uczestniczy, a w razie wyrażenia stosownej zgody również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
 3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

[art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”]

 1. Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • w zakresie, jakim podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Podanie danych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez
  FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
 2. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez administratora – pracownicy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego wykonywania pracy; zleceniobiorcy/usługodawcy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego świadczenia usług; inne osoby, o ile jest to niezbędne i pozostaje w zgodzie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez FF Marka Własna Sp. z o.o., w którym Pani/Pan uczestniczy, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez
  FF Marka Własna Sp. z o.o. – przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody.
 6. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e:mail: [email protected]
FF MARKA WŁASNA SP Z O O

Specjalista ds. Rozliczeń Produkcji - branża spożywcza

FF MARKA WŁASNA SP Z O OO firmie

FF MARKA WŁASNA SP Z O O

Torowa 13

Chechło Pierwsze (pow. pabianicki)

opisopis

FF Marka Własna sp. z.o.o. specjalizuje się w produkcji marek własnych na zamówienie sieci handlowych.

Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne w Kaliszu oraz w Chechle Pierwszym. Wieloletnia działalność oraz współpraca z głównymi graczami na rynku lodów sprawia, że spółka doskonale orientuje się w najnowszych technologiach, surowcach oraz w aktualnych trendach.

Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:
Specjalista ds. Rozliczeń Produkcji - branża spożywcza
9/SRP/CH
Miejsce pracy: Chechło Pierwsze (pow. pabianicki)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie produkującej lody,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznej wiedzy technologicznej, poznanie procesów wytwarzania, utrwalania i przechowywania surowców i produktów,
 • Możliwość poznania procesu wdrażania nowych produktów i procedur, oraz działań optymalizacyjnych związanych z produkcją żywności oraz rozwojem u funkcjonujących standardów,
 • Kompetentne wsparcie podczas wdrożenia w wykonywane obowiązki ze strony młodego zespołu specjalistów i kierownictwa zmiany, tworzących przyjazne środowisko pracy,
 • Realną możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach struktur wewnętrznych (awanse pionowe lub poziome),
 • Pakiet benefitów: możliwość odświeżenia i udoskonalenia j. angielskiego przy pomocy platformy e-learningowej, dofinansowanie do Karty Multisport+ na preferencyjnych warunkach, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie.

Zadania:

 • Bieżące rozliczanie produkcji oraz kontrolę przepływu i zużycia materiałów,
 • Dokonywanie analizy planów produkcyjnych pod kątem dostępności surowców,
 • Wprowadzanie danych do systemu komputerowego i zapewnienie identyfikalności żywności,
 • Sprawowanie nadzoru nad zgodnością stanów magazynowych,
 • Sprawowanie nadzoru nad dokumentacją magazynową i produkcyjną.

Zdobytą u nas wiedzę i doświadczenie będziesz mógł/mogła wykorzystać w realizowanych u nas projektach usprawniających naszą pracę, m.in. w rozwoju Lean Manufacturing, przygotowywaniu standardów stanowiskowych, aktualizacji procedur itp.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane: Biotechnologia, Technologia żywności, Chemia, Inżynieria produkcji lub inne techniczno-ekonomiczne, np. Matematyka, Ekonomia),
 • Dobra znajomość MS Office, w tym Excel,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Staranność oraz dobra organizacja czasu i pracy,
 • Wielozadaniowość,
 • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym,
 • Gotowość do pracy w soboty (wolne niedziele),
 • Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Kandydatów prosimy o przesłanie CV z podaniem w tytule numeru referencyjnego.
Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
(KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku, gdy stanowisko pracy, na które aplikuję wiąże się z korzystaniem z odzieży i obuwia roboczego, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich rozmiarów ubrań i obuwia w celu zakupu przez przyszłego pracodawcę odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego.

Wyrażenie poniższej zgody umożliwia udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
(KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

FF Marka Własna sp. z.o.o. specjalizuje się w produkcji marek własnych na zamówienie sieci handlowych.

Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne w Kaliszu oraz w Chechle Pierwszym. Wieloletnia działalność oraz współpraca z głównymi graczami na rynku lodów sprawia, że spółka doskonale orientuje się w najnowszych technologiach, surowcach oraz w aktualnych trendach.

Specjalista ds. Rozliczeń Produkcji - branża spożywcza
Numer ref.: 9/SRP/CH

Zadania:

 • Bieżące rozliczanie produkcji oraz kontrolę przepływu i zużycia materiałów,
 • Dokonywanie analizy planów produkcyjnych pod kątem dostępności surowców,
 • Wprowadzanie danych do systemu komputerowego i zapewnienie identyfikalności żywności,
 • Sprawowanie nadzoru nad zgodnością stanów magazynowych,
 • Sprawowanie nadzoru nad dokumentacją magazynową i produkcyjną.

Zdobytą u nas wiedzę i doświadczenie będziesz mógł/mogła wykorzystać w realizowanych u nas projektach usprawniających naszą pracę, m.in. w rozwoju Lean Manufacturing, przygotowywaniu standardów stanowiskowych, aktualizacji procedur itp.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane: Biotechnologia, Technologia żywności, Chemia, Inżynieria produkcji lub inne techniczno-ekonomiczne, np. Matematyka, Ekonomia),
 • Dobra znajomość MS Office, w tym Excel,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Staranność oraz dobra organizacja czasu i pracy,
 • Wielozadaniowość,
 • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym,
 • Gotowość do pracy w soboty (wolne niedziele),
 • Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie produkującej lody,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznej wiedzy technologicznej, poznanie procesów wytwarzania, utrwalania i przechowywania surowców i produktów,
 • Możliwość poznania procesu wdrażania nowych produktów i procedur, oraz działań optymalizacyjnych związanych z produkcją żywności oraz rozwojem u funkcjonujących standardów,
 • Kompetentne wsparcie podczas wdrożenia w wykonywane obowiązki ze strony młodego zespołu specjalistów i kierownictwa zmiany, tworzących przyjazne środowisko pracy,
 • Realną możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach struktur wewnętrznych (awanse pionowe lub poziome),
 • Pakiet benefitów: możliwość odświeżenia i udoskonalenia j. angielskiego przy pomocy platformy e-learningowej, dofinansowanie do Karty Multisport+ na preferencyjnych warunkach, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie.
Kandydatów prosimy o przesłanie CV z podaniem w tytule numeru referencyjnego.
Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
(KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku, gdy stanowisko pracy, na które aplikuję wiąże się z korzystaniem z odzieży i obuwia roboczego, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich rozmiarów ubrań i obuwia w celu zakupu przez przyszłego pracodawcę odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego.

Wyrażenie poniższej zgody umożliwia udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
(KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:

Ogłoszenie archiwalne