Specjalista ds. rozliczeń projektów UE

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 2019-08-13
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 2019-09-19)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Stratego Sp. z o.o.

  Stratego Sp. z o.o. jest renomowaną firmą doradczą, od ponad 10 lat wspierającą swoich klientów w pozyskiwaniu środków na realizację innowacyjnych pomysłów.

  Stratego świadczy swoje usługi na rzecz najbardziej nowatorskich przedsiębiorstw z sektora medycznego, chemicznego, IT, kosmicznego, recyklingu i innych. W toku dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej eksperci z firmy doradczej Stratego pozyskali dla swoich klientów już ponad 2 miliardy złotych wsparcia.

  Nieodłącznym aspektem działalności Stratego jest pomoc w prawidłowej realizacji i rozliczeniu dofinansowanych projektów.

  Stratego Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

  Specjalista ds. rozliczeń projektów UE

  Miejsce pracy: Warszawa

  W zakres obowiązków na stanowisku „Specjalista ds. rozliczeń projektów UE” wchodzi:

  • Bieżące doradztwo i nadzór nad prawidłową realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym:
  • przygotowywanie wniosków o płatność;
  • przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności;
  • przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentacji wymaganej do rozliczenia projektu;
  • współpraca z działami księgowymi klientów;
  • bieżący monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu projektu;
  • obsługa projektów za pośrednictwem systemu SL2014;
  • udział w kontrolach projektów;
  • kontakt z klientami biznesowymi;
  • kontakt z Instytucjami pośredniczącymi/ zarządzającymi.

  Wymagania:

  • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z rozliczaniem projektów;
  • Znajomość programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2014-2020 (w szczególności POIR, POPW oraz RPO);
  • Bardzo dobra znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
  • Znajomość procedur związanych z księgowaniem wydatków (zasady księgowania wydatków, fakturowanie, zasady amortyzacji itp.);
  • Znajomość procedur kontroli projektów;
  • Umiejętność nadzorowania wielu projektów równocześnie;
  • Doświadczenie we współpracy z klientem biznesowym;
  • Biegłe posługiwanie się oprogramowaniem MS-Office;
  • Znajomość centralnego systemu teleinformatycznego SL2014;
  • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.

  Dodatkowe atuty:

  • Doświadczenie w rozliczaniu projektów badawczo-rozwojowych;
  • Ukończone studia w kierunku ekonomia bądź finanse i rachunkowość;
  • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • Prawo jazdy.

  Co oferujemy:

  • Atrakcyjny system premiowy oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia;
  • Możliwość rozwoju zawodowego;
  • Współpracę z najbardziej innowacyjnymi podmiotami w kraju;
  • Pracę w młodym, dynamicznym zespole;
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub inną formę współpracy.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji wraz ze wskazaniem oczekiwań finansowych, za pomocą Aplikuj

  Do CV proszę dołączyć listę rozliczanych dotychczas projektów (minimalny zakres informacji: nazwa programu, nr działania/konkursu, kwota dofinansowania, informacja czy projekt podlegał kontroli).

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o dopisanie w dokumentacji aplikacyjnej następującej klauzuli:
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, przez Stratego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przez okres niezbędny do zrealizowania procesu rekrutacji. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.
   
  Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Stratego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am) dla celów rekrutacji przyszłych, przez okres 5 lat od daty uzyskania moich danych. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.
   
  Administratorem danych osobowych jest Stratego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, nr telefonu: 22 498 05 10, e-mail: [email protected] Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, a także - przypadku wyrażenia na to zgody - w celu ewentualnych rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do administratorów o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.