Przesłanie do spółki T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez T-Mobile w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa.
 2. T-Mobile wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 - RODO; w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  4. w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem T-Mobile jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz T-Mobile w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez T-Mobile, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 d) i e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.
T-Mobile

Specjalista ds. Rozwoju Produktów ICT

T-MobileO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 12 dni
  do: 16 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Halo? czy to...
Specjalista ds. Rozwoju Produktów ICT
Warszawa
Jeżeli rozwój i  wsparcie sprzedaży rozwiązań ICT dla klientów biznesowych to dla Ciebie łączenie przyjemnego z pożytecznym, a dodatkowo interesujesz się nowymi technologiami nie możemy się doczekać, aby Cię poznać!

Razem z nami będziesz:

 • Tworzyć propozycję architektury rozwiązań ICT dla klientów biznesowych T-Mobile
 • Mieć wpływ na tworzenie i modyfikowanie portfolio produktów ICT
 • Wspierać zespół sprzedażowy w niestandardowych projektach ICT
 • Realizować wyznaczone cele sprzedażowe w kanale SMB w zakresie sprzedaży produktów i usług ICT
 • Aktywnie wspierać przygotowywanie ofert handlowych, wycen i weryfikację warunków technicznych
 • Dzielić się wiedzą i swoim doświadczeniem z zespołem sprzedażowym
 • Współpracować z dystrybutorami sprzętu oraz dostawcami rozwiązań
 • Brać udział w spotkaniach z klientami biznesowymi oraz identyfikować nowe możliwości sprzedażowe

Zapraszamy Cię do naszego zespołu jeśli:

 • Znasz ofertę i produkty biznesowe ICT
 • Interesujesz się analizą rynku w obszarze usług ICT
 • Nie kierujesz się schematami i myślisz nieszablonowo
 • Umiesz ustalać priorytety i samodzielnie organizujesz swoją pracę
 • Lubisz pracować w zespole
 • Nie są Ci obce umiejętności negocjacyjne i posługujesz się językiem korzyści
 • Posiadasz wykształcenie min. średnie
 • Twoim dodatkowym atutem będzie doświadczenie w obszarze sprzedaży
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B

Praca w T-Mobile to nie tylko obowiązki. Uwielbiamy się łączyć i… dzielić tym co mamy najlepsze:

 • stała współpraca na stabilnych warunkach
 • Opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Pakiety sportowe i kulturalne dostosowane do tego, co lubisz
 • Ekstra dzień wolny — świętuj urodziny lub imieniny z najbliższymi, a nie w pracy
 • Narzędzia niezbędne do pracy: laptop, telefon
 • Bezpłatne miejsce parkingowe dla każdego
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 • Praca w międzynarodowym zespole najlepszych ekspertów
 • Szkolenia w ramach Akademii T-Mobile oraz możliwość rozwoju wewnątrz firmy
Halo? czy to...
Specjalista ds. Rozwoju Produktów ICT
Jeżeli rozwój i  wsparcie sprzedaży rozwiązań ICT dla klientów biznesowych to dla Ciebie łączenie przyjemnego z pożytecznym, a dodatkowo interesujesz się nowymi technologiami nie możemy się doczekać, aby Cię poznać!

Razem z nami będziesz:

 • Tworzyć propozycję architektury rozwiązań ICT dla klientów biznesowych T-Mobile
 • Mieć wpływ na tworzenie i modyfikowanie portfolio produktów ICT
 • Wspierać zespół sprzedażowy w niestandardowych projektach ICT
 • Realizować wyznaczone cele sprzedażowe w kanale SMB w zakresie sprzedaży produktów i usług ICT
 • Aktywnie wspierać przygotowywanie ofert handlowych, wycen i weryfikację warunków technicznych
 • Dzielić się wiedzą i swoim doświadczeniem z zespołem sprzedażowym
 • Współpracować z dystrybutorami sprzętu oraz dostawcami rozwiązań
 • Brać udział w spotkaniach z klientami biznesowymi oraz identyfikować nowe możliwości sprzedażowe

Zapraszamy Cię do naszego zespołu jeśli:

 • Znasz ofertę i produkty biznesowe ICT
 • Interesujesz się analizą rynku w obszarze usług ICT
 • Nie kierujesz się schematami i myślisz nieszablonowo
 • Umiesz ustalać priorytety i samodzielnie organizujesz swoją pracę
 • Lubisz pracować w zespole
 • Nie są Ci obce umiejętności negocjacyjne i posługujesz się językiem korzyści
 • Posiadasz wykształcenie min. średnie
 • Twoim dodatkowym atutem będzie doświadczenie w obszarze sprzedaży
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B

Praca w T-Mobile to nie tylko obowiązki. Uwielbiamy się łączyć i… dzielić tym co mamy najlepsze:

 • stała współpraca na stabilnych warunkach
 • Opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Pakiety sportowe i kulturalne dostosowane do tego, co lubisz
 • Ekstra dzień wolny — świętuj urodziny lub imieniny z najbliższymi, a nie w pracy
 • Narzędzia niezbędne do pracy: laptop, telefon
 • Bezpłatne miejsce parkingowe dla każdego
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 • Praca w międzynarodowym zespole najlepszych ekspertów
 • Szkolenia w ramach Akademii T-Mobile oraz możliwość rozwoju wewnątrz firmy

Ogłoszenie archiwalne