Ta oferta pracy jest nieaktualna od 184 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. rozwoju strategii (k/m)

 • Zabrze, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 20.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Specjalista ds. rozwoju strategii (k/m)
  Miejsce pracy: Zabrze

  Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się w międzynarodowej firmie, należącej do grupy DB. Czerp korzyści z tego, że DB Cargo zadba o Ciebie.

   

  DB Cargo Polska S.A. oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku w Zabrzu w Biurze Zarządu i Komunikacji:

  Obowiązki:

   

  • Współtworzenie analiz rynku (strategicznych, finansowych) i otoczenia konkurencyjnego
  • Monitoring głównych trendów na rynku kolejowym i w jego otoczeniu, jak również prac administracyjnych oraz procesu legislacyjnego  na poziomie krajowym oraz europejskim; wyszukiwanie danych w źródłach internetowych
  • Udział w przygotowywaniu materiałów komunikacyjnych na potrzeby Zarządu oraz sprawozdań dla Rady Nadzorczej
  • Współorganizacja procesu zarządzania strategicznego; przygotowywanie i moderacja spotkań
  • Udział w projektach
  • Udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych, a także udział w przygotowywaniu i prowadzeniu warsztatów komunikacyjnych, dotyczących strategii i rozwoju w organizacji

   

  Wymagania:

   

  • Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, ekonometria)
  • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego
  • Podstawowa wiedza z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw
  • Dobra znajomość pakietu Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu PowerPoint
  • Umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu
  • Otwartość oraz orientacja na klienta
  • Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne
  • Orientacja na cel
  • Prawo jazdy kategorii B

   

  Oferujemy:

   

  • Przyjazną atmosferę w zgranym zespole
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Dobre warunki zatrudnienia
  • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
  • Prywatną opiekę medyczną

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia (CV) z podaniem nazwy stanowiska w tytule za pomocą przycisku ,,aplikuj", a także zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz przesłanie odpowiedniej zgody (zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji / zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych).

  Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych- DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko prowadzonej przez DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337.
  Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.

  Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych- DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 w okresie 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
  Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze,
  ul. Wolności 337.
  2) Spółka wyznaczyła Pełnomocników ds. Ochrony Danych Osobowych w osobach: Barbara Solarska, Katarzyna Oleksik, Dariusz Kańtoch i można się z nim/ nimi skontaktować pod adresem email: [email protected]
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  • archiwalnych (dowodowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO - podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi zarzutami i twierdzeniami kandydata lub osób trzecich.
  Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie
  w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w DB Cargo Polska S.A.
  4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych uczestniczący w procesie rekrutacji.
  5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:
  • dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
  • dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
  • dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.
  7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]
  8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
  10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.