PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI sp. z o.o.

Specjalista ds. rozwoju technologii

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI sp. z o.o.

Teofila Lenartowicza 4

Rzeszów

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o rozwija Regionalny Ekosystem Innowacji i startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami oraz realizowanie projektów na jego rzecz. Jest facylitatorem i łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji. Pracuje z firmami, instytucjami naukowymi, uczelniami, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestuje w projekty badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych oraz udostępnia przestrzeń prototypowania dla społeczność studentów, młodych startupów i kół naukowych.

Specjalista ds. rozwoju technologii
Miejsce pracy: Rzeszów

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie technologii, usług oraz zespołów naukowych do komercjalizacji, we współpracy z zewnętrznymi ekspertami, poprzez:
  • opracowanie strategii komercjalizacji,
  • opracowywanie biznes planów dla nowopowstających spin-off’ów,
  • informowanie o rozwiązaniach w pismach branżowych oraz na portalach internetowych,
  • organizację pomocy prawnej (certyfikacja, akredytacja, dyrektywy/znaki, itp.),
  • organizację wydarzeń na styku nauki i biznesu,
  • organizację szkoleń/doradztwa dla kadry naukowej, m.in. z metodyk zarządzania procesem B+R , budowy rozwiązań i modeli ich wdrażania,
  • wsparcie w zakresie wyjazdów na targi / misje promujące,
  • poszukiwanie dalszego finansowania poprzez dostępne programy UE / private equity;
 • Współtworzenie modelu komercjalizacji potencjału naukowego uczelni podkarpackich;
 • Szacowanie potencjału komercyjnego rozwiązań naukowych, w tym wywodzących się z Programów grantowych (audyt, wycena), także z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi informatycznych;
 • Utrzymywanie bieżącego kontaktu z przedstawicielami jednostek naukowych: CTT oraz spółkami celowymi;
 • Wsparcie rozwoju pomysłów na nowe praktyczne rozwiązania ze strony kadry naukowej/startupów;
 • Regularne zbieranie feedbacku od kadry naukowej w celu przyspieszenia procesu komercjalizacji;
 • Ścisła współpraca z zespołem Brokerów, Programów Grantowych oraz innymi działami PCI celem wypracowania wspólnych rozwiązań.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki związane z inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego;
 • Praktyczna wiedza i umiejętności oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów dotyczących transferu technologii lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań;
 • Znajomość zagadnień związanych z komercjalizacją, transferem technologii, funkcjonowaniem spółek spin-off, innowacyjnością w Polsce oraz inicjatywami Unii Europejskiej w zakresie wsparcia kapitałowego przedsiębiorstw;
 • Praktyczna wiedza i doświadczenie w dobieraniu optymalnych modeli komercjalizacji poszczególnych technologii (umiejętność wypracowania strategii komercjalizacji);
 • Znajomość zagadnień związanych z obszarem ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników B+R;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (poziom min. B2);
 • Silna orientacja na osiąganie wyznaczonych celów;
 • Umiejętność pracy projektowej oraz zespołowej;
 • Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • Praktyczna wiedza i umiejętności oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w transferze technologii/wsparciu rozwoju prac B+R, zakończone realną komercjalizacją usług/technologii naukowych.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę - 100% etatu; zadaniowy czas pracy;
 • Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności; 
 • Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).
Zakres wynagrodzenia: 4 000 – 6 000 zł netto, adekwatnie do posiadanego doświadczenia.

 

 
Spróbuj swoich sił i aplikuj do PCI jeśli interesuje Cię praca w zgranym, otwartym i pomysłowym zespołem oraz w środowisku związanym z przedsiębiorczością, innowacyjnością, nauką, biznesem i młodymi ludźmi. Prześlij swoje CV oraz list motywacyjny klikając w przycisk „Aplikuj teraz”.
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Powodzenia!
Klauzule RODO
 1. „Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie do 31.12.2022 r. na potrzeby procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy, odbywających się w PCI.
 2. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych dla celów: nawiązania kontaktu i umówieniu rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, realizacji innych działań formalnych wymaganych do nawiązania współpracy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 3. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów."

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o rozwija Regionalny Ekosystem Innowacji i startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami oraz realizowanie projektów na jego rzecz. Jest facylitatorem i łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji. Pracuje z firmami, instytucjami naukowymi, uczelniami, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestuje w projekty badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych oraz udostępnia przestrzeń prototypowania dla społeczność studentów, młodych startupów i kół naukowych.

Specjalista ds. rozwoju technologii

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie technologii, usług oraz zespołów naukowych do komercjalizacji, we współpracy z zewnętrznymi ekspertami, poprzez:
  • opracowanie strategii komercjalizacji,
  • opracowywanie biznes planów dla nowopowstających spin-off’ów,
  • informowanie o rozwiązaniach w pismach branżowych oraz na portalach internetowych,
  • organizację pomocy prawnej (certyfikacja, akredytacja, dyrektywy/znaki, itp.),
  • organizację wydarzeń na styku nauki i biznesu,
  • organizację szkoleń/doradztwa dla kadry naukowej, m.in. z metodyk zarządzania procesem B+R , budowy rozwiązań i modeli ich wdrażania,
  • wsparcie w zakresie wyjazdów na targi / misje promujące,
  • poszukiwanie dalszego finansowania poprzez dostępne programy UE / private equity;
 • Współtworzenie modelu komercjalizacji potencjału naukowego uczelni podkarpackich;
 • Szacowanie potencjału komercyjnego rozwiązań naukowych, w tym wywodzących się z Programów grantowych (audyt, wycena), także z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi informatycznych;
 • Utrzymywanie bieżącego kontaktu z przedstawicielami jednostek naukowych: CTT oraz spółkami celowymi;
 • Wsparcie rozwoju pomysłów na nowe praktyczne rozwiązania ze strony kadry naukowej/startupów;
 • Regularne zbieranie feedbacku od kadry naukowej w celu przyspieszenia procesu komercjalizacji;
 • Ścisła współpraca z zespołem Brokerów, Programów Grantowych oraz innymi działami PCI celem wypracowania wspólnych rozwiązań.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki związane z inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego;
 • Praktyczna wiedza i umiejętności oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów dotyczących transferu technologii lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań;
 • Znajomość zagadnień związanych z komercjalizacją, transferem technologii, funkcjonowaniem spółek spin-off, innowacyjnością w Polsce oraz inicjatywami Unii Europejskiej w zakresie wsparcia kapitałowego przedsiębiorstw;
 • Praktyczna wiedza i doświadczenie w dobieraniu optymalnych modeli komercjalizacji poszczególnych technologii (umiejętność wypracowania strategii komercjalizacji);
 • Znajomość zagadnień związanych z obszarem ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników B+R;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (poziom min. B2);
 • Silna orientacja na osiąganie wyznaczonych celów;
 • Umiejętność pracy projektowej oraz zespołowej;
 • Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • Praktyczna wiedza i umiejętności oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w transferze technologii/wsparciu rozwoju prac B+R, zakończone realną komercjalizacją usług/technologii naukowych.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę - 100% etatu; zadaniowy czas pracy;
 • Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności; 
 • Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).
Zakres wynagrodzenia: 4 000 – 6 000 zł netto, adekwatnie do posiadanego doświadczenia.

 

 
Spróbuj swoich sił i aplikuj do PCI jeśli interesuje Cię praca w zgranym, otwartym i pomysłowym zespołem oraz w środowisku związanym z przedsiębiorczością, innowacyjnością, nauką, biznesem i młodymi ludźmi. Prześlij swoje CV oraz list motywacyjny klikając w przycisk „Aplikuj teraz”.
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Powodzenia!
Klauzule RODO
 1. „Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie do 31.12.2022 r. na potrzeby procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy, odbywających się w PCI.
 2. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych dla celów: nawiązania kontaktu i umówieniu rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, realizacji innych działań formalnych wymaganych do nawiązania współpracy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 3. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów."

Ogłoszenie archiwalne