Oferta pracy

Specjalista ds. Ryzyka Finansowego – Economic Capital & Consolidation

ING Tech Poland

ING Tech Poland

Zajęcza 4

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Opracowanie i wdrażanie zasad zarządzania kapitałem ekonomicznym (ryzyko rynkowe)

 • Koordynacja i wykonywanie pogłębionych analiz ocen ryzyka finansowego

 • Inicjowanie usprawnień w modelach ryzyka, określanie wymagań

 • Wsparcie managerów wyższego szczebla i pozostałych interesariuszy w zakresie zarzadzania ryzykiem rynkowym i kapitałem

Nasze wymagania

 • Posiadasz wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, ekonometrii, finansów lub nauk ścisłych oraz doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym, preferowane w bankowości,

 • Dobrze znasz tematykę produktów finansowych. metody wyceny instrumentów finansowych oraz tematyki zarządzania ryzykiem i ALM,

 • Wiesz czym jest IRS, EVE, IRRBB i rozumiesz miary ryzyka finansowego,

 • Rozumiesz zagadnienia związane z szacowaniem kapitału regulacyjnego i/lub ekonomicznego oraz wyznaczaniem i monitorowaniem limitów ryzyka,

 • Potrafisz wyjaśnić, czym jest ryzyko rynkowe (FX & Equity) oraz płynności i potrafisz zdefiniować wymogi dla modeli oceny ryzyka i alokacji kapitału,

 • Masz umiejętność jasnego i zwięzłego wyrażania pomysłów, faktów i opinii i potrafisz je płynnie wyrazić. także w języku angielskim (min.B2),

 • Potrafisz wykonywać zadania i osiągać wyniki w sposób wydajny, terminowy i wysokiej jakości, z naciskiem na realizację i dostarczanie celów i wskaźników KPI,

 • Okazujesz otwartość na zmiany, aby pracować efektywnie w obliczu nowych informacji, zmieniającej się sytuacji i/lub środowiska.

Mile widziane

 • Wysokie umiejętności analityczne,

 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z szeregiem interesariuszy,

 • Prosimy o załączenie CV w języku angielskim,

 • Doświadczenie w zarządzaniu kapitałem ekonomicznym,

 • Znajomość regulacji nadzorczych z zakresu zarządzania ryzykiem,

 • Znajomość zagadnień z zakresu ryzyka modeli.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • spotkania integracyjne

 • siłownia w biurze

 • gry wideo w pracy

 • parking dla pracowników

 • strefa relaksu

Informacje o Zespole:

Departament Ryzyka Finansowego jest jednostką centrali odpowiedzialną za przygotowanie i realizację strategii zarządzania ryzykiem finansowym w całej organizacji. Do zadań departamentu należą strategiczne zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym oraz strukturą bilansu, zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnym, rozwój modeli ryzyka finansowego oraz pełnienie roli managera ryzyka dla Global Treasury. Zespół Financial Risk Analysis jest właścicielem modeli szacowania kapitału ekonomicznego z tytułu ryzyka rynkowego oraz innych modeli ryzyka rynkowego stosowanych przez jednostki ING na całym świecie.