Ta oferta pracy jest nieaktualna od 177 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Ryzyka i Kapitałów

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 30.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SPECJALISTA DS. RYZYKA I KAPITAŁÓW

  Departament Planowania i Kontrolingu/Zespół Ryzyka i Kapitałów

  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref. CEN/BC/008/2018
   

  Jako Specjalista ds. Ryzyka i Kapitałów będziesz odpowiedzialny za:

  • Przygotowanie oraz monitorowanie planu kapitałowego oraz okresowych prognoz kapitałowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku
  • Przygotowywanie analiz i informacji w zakresie zarządzania kapitałowego Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku oraz rentowności obszarów biznesowych
  • Formułowanie wniosków dotyczących potrzeb kapitałowych Banku
  • Definiowanie systemu raportowego dla potrzeb informacji zarządczej dotyczącej zarządzania kapitałowego

  Czekamy właśnie na Ciebie jeśli:

  • Dobrze znasz zasady adekwatności kapitałowej dla banków, w tym wymogów regulacyjnych (pakiet CRR/CRD) oraz nadzorczych (KNF/KSF)
  • Posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, w tym znajomość zasad konsolidacji kapitałów oraz funduszy własnych (konsolidacja ostrożnościowa) oraz wiedzę z rachunkowości zarządczej (w tym analiza rentowności kapitału wydzielonych obszarów biznesowych
  • Potrafisz tworzyć modele finansowe oraz prognozować
  • Masz zdolności analityczne: potrafisz stawiać hipotezy, wyciągać wnioski oraz interpretować dane
  • Potrafisz prezentować wnioski z przeprowadzonych analiz
  • Bardzo dobrze posługujesz się pakietem MS Office (w szczególności EXCEL)
  • Znasz SQL w zakresie tworzenia zapytań oraz wyszukiwania i analizowania danych
  • Posiadasz wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: bankowość, finanse, ekonomia)
  • Dobrze znasz język angielski (w mowie oraz piśmie)
  • Potrafisz dobrze organizować swoją pracę

  Dołączając do nas zyskujesz:

  • Umowę o pracę
  • Możliwość zdobywania doświadczenia w największej instytucji finansowej w kraju
  • Atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną, Pracowniczy Program Emerytalny, System Kafeteryjny My Benefit, Leasing Samochodów
  • Konkurencyjne wynagrodzenie
  • Profesjonalny system szkoleń
   

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PKO Bank Polski SA, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach poprosimy o dodanie klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

  W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim SA” lub „Bankiem”.

  1. Inspektor Ochrony Danych

  Powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: [email protected]. Szczegółowe dane są dostępne w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA;

  1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.

  1. Udostępnienie danych osobowych

  Pani /Pana dane mogą nie będą udostępniane.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat.

  1. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez PKO Bank Polski SA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  1. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.