Ta oferta pracy jest nieaktualna od 187 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Ryzyka

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 14.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PKO TFI S.A.
  poszukuje Kandydatów / Kandydatek do pracy na stanowisko:

  Specjalista ds. Ryzyka
  w Departamencie Zarządzania Ryzykiem
  Miejsce pracy: Warszawa

   

  Podstawowe obowiązki obejmują:

  • Ocena ryzyka inwestycyjnego, w tym ryzyka rynkowego, kredytowego i kontrahenta, płynności dla zarządzanych funduszy i portfeli;
  • Monitorowanie oraz tworzenie raportów z przekroczeń wewnętrznych limitów i ograniczeń inwestycyjnych;
  • Analiza i ocena wyników inwestycyjnych funduszy i portfeli;
  • Zarządzanie uprawnieniami, parametryzacją i konfiguracją systemu zarządzania aktywami i systemu zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności konfiguracją systemu związaną z danymi statycznymi i rynkowymi;
  • Codzienna współpraca z Pionem Zarządzania Aktywami w zakresie wyjaśniania pozycji inwestycyjnych i przygotowywania raportów ryzyka;
  • Kontrola jakości danych statycznych i rynkowych;
  • Kontrola i weryfikacja modeli wyceny instrumentów finansowych;
  • Kontrola procesu konstrukcji i prowadzenia zarządzanych portfeli i benchmarków;
  • Udział w tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych Departamentu Zarządzania Ryzykiem.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • Co najmniej rocznego doświadczenia na stanowisku związanym z kontrolą ryzyka w instytucjach finansowych, w tym pracy lub wsparcia dla systemów front-office;
  • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: matematyka (finansowa), fizyka, ekonomia, finanse, ekonometria, studia na kierunkach technicznych;
  • Wiedzy w zakresie konstrukcji i wyceny instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych;
  • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • Umiejętność programowania w językach wysokiego poziomu, najchętniej SQL i R;
  • Bardzo dobra znajomość MS Excel;
  • Mile widziany certyfikat PRM, FRM lub podobny;
  • Samodzielności, sumienności i dokładności w zakresie powierzonych zadań;
  • Przywiązywania dużej uwagi do szczegółów i dbałość o wysoką jakości przygotowywanych raportów i materiałów;
  • Umiejętności pracy pod presją czasu i odporności na stres;
  • Umiejętności pracy w zespole;
  • Dobrej organizacji pracy.

  Wybranym osobom oferujemy:

  Oferujemy pracę w jednej z największych grup kapitałowych w Polsce w dynamicznie rozwijającym się obszarze, zapewniając ciekawą i pełną wyzwań pracę. Nasi pracownicy mogą liczyć m.in. na atrakcyjne wynagrodzenie, wraz z pakietem socjalnym oraz możliwość osobistego rozwoju.

   

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „PKO TFI”) moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PKO TFI.”.

  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

  1. Administrator danych / pracodawca

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa (dalej jako „PKO TFI”).

  1. Dane kontaktowe

  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected], pod numerem telefonu 22-358-56-00 lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:

  • przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
  • przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
  • prawnie uzasadniony interes administratora danych, za który administrator uznaje możliwość prowadzenia rekrutacji oraz wyboru kandydatów spełniających określone kryteria,
  • zgoda – w zakresie danych, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz w zakresie przetwarzania danych dla celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez administratora danych.
  1. Okres przez który dane będą przechowywane

  Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

  1. Odbiorcy danych

  Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania.

  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan:

  • prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, a także
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  1. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

  Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.