Oferta pracy

Specjalista ds. scoringu i ratingu kredytowego

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
Specjalista ds. scoringu i ratingu kredytowegoNumer ref.: AFE/081/0920

Jeżeli chcesz mieć wpływ na metody oceny ryzyka kredytowego wykorzystywane w grupie mBanku poprzez:

 • tworzenie (budowę i rozwój) oraz utrzymywanie (kalibrację i analizy) modeli oceny ryzyka kredytowego (m.in. modele scoringowe, modele parametru PD, modele preselekcyjne)
  w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz spółek grupy mBanku
 • przygotowywanie i analizowanie danych oraz weryfikowanie ich jakości na potrzeby zarządzania modelami
 • prowadzenie dialogu z użytkownikami modeli, jednostkami walidacyjnymi i audytowymi
  w zakresie ciągłego udoskonalania modeli
 • przeprowadzanie analiz i symulacji związanych z wpływem modeli parametru PD na poziom wymogu kapitałowego i rezerw
 • weryfikację i analizy poprawności funkcjonowania modeli w środowiskach informatycznych
 • przeprowadzanie analiz ad-hock (ilościowych i jakościowych) w obszarze modeli ryzyka

Ogłoszenie jest dla Ciebie. Zaaplikuj, jeśli:

 • posiadasz min. roczne doświadczenie w budowie i rozwijaniu modeli/narzędzi ryzyka kredytowego lub analizie statystycznej danych w Banku lub instytucji finansowej
 • samodzielne stosowanie metod statystycznych lub technik modelowania nie jest Ci obce
 • znasz i rozumiesz uchwały, regulacje i rekomendacje nadzorze w obszarze ryzyka kredytowego
  (w szczególności w zakresie parametru PD i metody AIRB)
 • przetwarzanie i analiza danych  przy wykorzystaniu SQL lub dowolnego z pakietów SAS, Python, R nie sprawiają Ci problemów
 • masz wykształcenie wyższe o profilu ekonometrycznym, statystycznym, matematycznym, fizycznym, data-mining czy metod ilościowych lub pokrewne
 • poziom znajomości języka angielskiego umożliwia Ci swobodną komunikację pisemną
  i werbalną oraz zrozumienie dokumentacji technicznych

Dodatkowo, jeżeli charakteryzują Cię samodzielność i dociekliwość oraz odpowiedzialność za wykonywane zadania a podczas pracy zespołowej koncentrujesz się na rozwiązywaniu problemów, a nie ich tworzeniu to jesteś osobą, na którą czekamy.

 

Co możemy Ci zaoferować?

 • unikatową ścieżkę rozwoju zawodowego w obszarze przetwarzania i analizy danych oraz modelowania ryzyka kredytowego dla klientów bankowości oraz leasingu (od modeli dla osób fizycznych przez modele dla małych i średnich przedsiębiorstw po modele dla korporacji czy instytucji finansowych)
 • udział w projektach obejmujących swoim zasięgiem całą grupę mBanku
 • rozbudowany pakiet szkoleń wewnętrznych wraz z obszerną biblioteką cyfrową
 • współpracę w ramach umowy o pracę na zastępstwo
 • przyjazne środowisko pracy z poszanowaniem idei work-life balance (elastyczne godziny pracy a także pracę zdalną)
 • umowę o pracę na czas zastępstwa ok 2 lat

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy