Specjalista ds. Sieci Ciepłowniczych

PGE Energia Ciepła S.A.

PGE Energia Ciepła S.A.

Ciepłownicza 1

Czyżyny

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Uczestniczenie w pracach związanych z metodyką tworzenia strategii w opracowywaniu planów rozwoju majątku dystrybucyjnego w zakresie aktualizacji założeń i celów Strategicznego Planu Zarządzania Majątkiem i Planu Operacyjnego Zarządzania Majątkiem w PGE EC.

 • Przygotowywanie Oceny Stanu Technicznego urządzeń i instalacji majątku dystrybucyjnego oraz jego analizy biznesowej.

 • Opracowywanie planów rozwoju majątku dystrybucyjnego w zakresie wytycznych i założeń technicznych oraz standardów jakości w zakresie opiniowania Planów Inwestycyjnych.

 • Udział w monitorowaniu przygotowywania Planów Inwestycji Spółek/Oddziałów pod względem zgodności z założeniami CAPEX Horyzont.

 • Opracowywanie planów strategicznych rozwoju Organizacji poprzez przygotowanie analiz techniczno–ekonomicznych oraz współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi zewnętrznymi służbami i instytucjami w zakresie wymaganym dla przygotowania koniecznych dokumentów.

 • Udzielanie wsparcia technicznego w procesie zakupowym oraz udział w ocenie technicznej przy wyborze ofert dla zadań inwestycyjnych.

 • Dokonywanie przeglądu jakości, aktualności i wdrożenia programów remontowych dla kluczowych operacji remontowych w swojej branży.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne.

 • Min. rok doświadczenia zawodowego na stanowisku samodzielnego specjalisty lub inspektora nadzoru.

 • Świadectwa kwalifikacyjne „D” zgodnie z branżą.

 • Znajomość procesu technologicznego przesyłania ciepła oraz procesu remontowego.

 • Wiedza z zakresu budowy, eksploatacji i utrzymania instalacji, sieci cieplnych i węzłów cieplnych.

 • Znajomość przepisów branżowych w tym np. UDT, zasad ogólnych BHP i zasad BHP w energetyce.

Mile widziane

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych będą dodatkowym atutem.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w firmie będącej jednym z największych pracodawców w Polsce

 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego

 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą

 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych

Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • karty przedpłacone

 • dofinansowanie do prywatnej edukacji dzieci

 • dofinansowanie wypoczynku

 • paczki świąteczne

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • inicjatywy dobroczynne

 • dodatkowy urlop

PGE Energia Ciepła S.A.

PGE Energia Ciepła jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jesteśmy liderem w branży energetycznej i jednym z największych pracodawców Polsce. Gwarantujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy. Jako Grupa Kapitałowa PGE inwestujemy w przyszłość - zarówno w odnawialne źródła energii, elektromobilność, start-upy, jak i w ciągły rozwój naszych pracowników. Proponujemy atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery pracowników. Dołącz do naszego świata pełnego mocy i energii!

Przewiń do profilu firmy