Logo Pracuj.pl

Specjalista ds. socjalnych

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY W POZNANIU

 • Poznań, wielkopolskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY W POZNANIU

Słowackiego 58

Jeżyce

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • Opracowywanie dokumentacji dotyczącej ustalania wysokości uzyskanej pomocy ze środków ZFŚS dla poszczególnych wnioskodawców,

 • Kompletowanie wniosków o korzystanie ze świadczeń finansowych z funduszu, obliczanie świadczeń urlopowych nauczycieli, odpłatności za wypoczynek, imprezy turystyczne, imprezy kulturalne, imprezy rekreacyjno - sportowe,

 • Prowadzenie ewidencji wniosków na pożyczki mieszkaniowe oraz sporządzanie umów i przygotowanie list wypłat udzielonych pożyczek,

 • Przygotowywanie dokumentacji do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Socjalnej

 • Obowiązki zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o pracownikach samorządowych

 • Bezpośrednia, telefoniczna i e-mailowa obsługa uprawnionych do korzystania z ZFŚS

 • Znajomość Ustawy o ZFŚS

 • Dobrze widziane doświadczenie w pracy biurowej

 • Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z zadaniami Wydziału i posiadanymi kwalifikacjami

Nasze wymagania

 • Wykształcenie min. średnie (mile widziane kierunkowe)

 • Znajomość MS Office

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Mile widziane

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w dziale socjalnym

 • Umiejętność tworzenia pism

 • Mile widziane doświadczenie przy EZD

To oferujemy

 • 13 pensję,

 • Świadczenia pieniężne z ZFŚS,

 • Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.

Benefity

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

Wymagane dokumenty

 • CV z dokładnym opisem przebiegu kariery zawodowej,

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Inne informacje:

 • Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Specjalista ds. socjalnych".

 • Prosimy o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie innych danych osobowych zgodnie z informacją RODO w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.

 • Miejsce pracy - Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60 D, 60-521 Poznań.

 • Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Oferty można także składać elektronicznie na adres: [email protected]

 • Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

 • Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.