Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych innych niż te, których przetwarzanie jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, jest dobrowolne.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Specjalista ds. SOL w Wydziale Badań i Rozwoju

POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKAO firmie

 • Żurawia 22
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 24 dni
  15 Luty 2020
 • Specjalista

POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA

Żurawia 22

Warszawa

POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.

Utworzona została w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce.

Zatrudnia ponad 1100 pracowników na terenie całej Polski.

Celem Polskiej Federacji jest reprezentowanie interesów i obrona praw jej członków, a w szczególności:

 • Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka.
 • Wspieranie hodowli bydła i produkcji mleka.
 • Podejmowanie zadań w hodowli bydła i produkcji mleka, o charakterze ponadregionalnym lub ogólnokrajowym.
 • Opracowywanie programów hodowlanych i koordynowanie ich realizacji.
 • Pomoc członkom organizacji w ich działalności statutowej.
 • Reprezentowanie PFHBiPM na arenie międzynarodowej.
 • Współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości, inseminacji i hodowli bydła.
 • Ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się inseminacją bydła.
 • Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła

Polska Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • Prowadzenie oceny wartość użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego lub hodowlanej.
 • Prowadzenie ksiąg bydła i dokumentacji hodowlanej wg obowiązujących przepisów.
 • Prowadzenie laboratoriów oceny mleka.
 • Publikowanie wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła.
 • Prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła.
 • Prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie.
 • Organizowanie działalności zapewniającej wdrażanie nowoczesnych metod w dziedzinie hodowli bydła i produkcji mleka.
 • Opracowywanie i realizację regionalnych i krajowych programów hodowlanych.
 • Organizację wystaw, pokazów oraz seminariów.
 • Dokonywanie na zlecenie hodowców selekcji w ocenianych stadach, wyrażanie zaleceń dotyczących remontu stada, doboru hodowlanego i klasyfikacji bydła.
 • Wykorzystywanie dotacji na postęp biologiczny w programach zaakceptowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie oceny jakości mleka.
 • Prowadzenie badania oceny mleka do celów hodowlanych.
 • Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej.
 • Prowadzenie Laboratorium Genetyki Bydła w celu genotypowania zwierząt.

Specjalista ds. SOL w Wydziale Badań i Rozwoju

Miejsce pracy: Warszawa

Podstawowym zadaniem poszukiwanej osoby będzie praca nad doskonaleniem istniejących i opracowywaniem nowych usług, świadczonych przez PFHBiPM. Specjalista będzie uczestniczył w testowaniu i wdrażaniu opracowanych rozwiązań oraz szkoleniu ich użytkowników. Głównym jego zadaniem będzie udział w rozwijaniu aplikacji internetowej Stado OnLine (SOL), umożliwiającej optymalne zarządzanie stadem bydła mlecznego.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, rolnicze, zootechniczne bądź weterynaryjne.
 • Praktyczne obycie z komputerem, w tym z aplikacjami internetowymi
 • Sprawne posługiwanie się programami pakietu Microsoft Office, zwłaszcza dobra znajomość programu EXCEL.
 • Kreatywność, samodzielność i skłonność do zdobywania nowych umiejętności.
 • Posiadanie prawa jazdy

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

(nie są wymagane, ale posiadanie jednej lub kilku z nich będzie dodatkowym atutem)

 • Praktyczne doświadczenie w pracy w stadzie bydła mlecznego
 • Praktyczna znajomość co najmniej jednego programu wspierającego zarządzanie w stadach bydła mlecznego.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie piśmiennictwa fachowego oraz porozumiewanie się.
 • Umiejętność programowania, zwłaszcza w języku VBA.
 • Wiedza i/lub doświadczenie w zakresie marketingu, zwłaszcza internetowego.

Warunki zatrudnienia

 • Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Śródmieście.
 • Wymiar czasu pracy : pełen etat.
 • Charakter zatrudnienia: Umowa o pracę na okres próbny + 1 rok umowa na czas określony.
 • Po pozytywnej ocenie kwalifikacji pracownika umowa na czas nieokreślony.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny)
klikając w przycisk aplikowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, jak również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych innych niż te, których przetwarzanie jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, jest dobrowolne.


Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.

Utworzona została w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce.

Zatrudnia ponad 1100 pracowników na terenie całej Polski.

Celem Polskiej Federacji jest reprezentowanie interesów i obrona praw jej członków, a w szczególności:

 • Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka.
 • Wspieranie hodowli bydła i produkcji mleka.
 • Podejmowanie zadań w hodowli bydła i produkcji mleka, o charakterze ponadregionalnym lub ogólnokrajowym.
 • Opracowywanie programów hodowlanych i koordynowanie ich realizacji.
 • Pomoc członkom organizacji w ich działalności statutowej.
 • Reprezentowanie PFHBiPM na arenie międzynarodowej.
 • Współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości, inseminacji i hodowli bydła.
 • Ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się inseminacją bydła.
 • Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła

Polska Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • Prowadzenie oceny wartość użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego lub hodowlanej.
 • Prowadzenie ksiąg bydła i dokumentacji hodowlanej wg obowiązujących przepisów.
 • Prowadzenie laboratoriów oceny mleka.
 • Publikowanie wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła.
 • Prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła.
 • Prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie.
 • Organizowanie działalności zapewniającej wdrażanie nowoczesnych metod w dziedzinie hodowli bydła i produkcji mleka.
 • Opracowywanie i realizację regionalnych i krajowych programów hodowlanych.
 • Organizację wystaw, pokazów oraz seminariów.
 • Dokonywanie na zlecenie hodowców selekcji w ocenianych stadach, wyrażanie zaleceń dotyczących remontu stada, doboru hodowlanego i klasyfikacji bydła.
 • Wykorzystywanie dotacji na postęp biologiczny w programach zaakceptowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie oceny jakości mleka.
 • Prowadzenie badania oceny mleka do celów hodowlanych.
 • Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej.
 • Prowadzenie Laboratorium Genetyki Bydła w celu genotypowania zwierząt.

Specjalista ds. SOL w Wydziale Badań i Rozwoju

Podstawowym zadaniem poszukiwanej osoby będzie praca nad doskonaleniem istniejących i opracowywaniem nowych usług, świadczonych przez PFHBiPM. Specjalista będzie uczestniczył w testowaniu i wdrażaniu opracowanych rozwiązań oraz szkoleniu ich użytkowników. Głównym jego zadaniem będzie udział w rozwijaniu aplikacji internetowej Stado OnLine (SOL), umożliwiającej optymalne zarządzanie stadem bydła mlecznego.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, rolnicze, zootechniczne bądź weterynaryjne.
 • Praktyczne obycie z komputerem, w tym z aplikacjami internetowymi
 • Sprawne posługiwanie się programami pakietu Microsoft Office, zwłaszcza dobra znajomość programu EXCEL.
 • Kreatywność, samodzielność i skłonność do zdobywania nowych umiejętności.
 • Posiadanie prawa jazdy

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

(nie są wymagane, ale posiadanie jednej lub kilku z nich będzie dodatkowym atutem)

 • Praktyczne doświadczenie w pracy w stadzie bydła mlecznego
 • Praktyczna znajomość co najmniej jednego programu wspierającego zarządzanie w stadach bydła mlecznego.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie piśmiennictwa fachowego oraz porozumiewanie się.
 • Umiejętność programowania, zwłaszcza w języku VBA.
 • Wiedza i/lub doświadczenie w zakresie marketingu, zwłaszcza internetowego.

Warunki zatrudnienia

 • Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Śródmieście.
 • Wymiar czasu pracy : pełen etat.
 • Charakter zatrudnienia: Umowa o pracę na okres próbny + 1 rok umowa na czas określony.
 • Po pozytywnej ocenie kwalifikacji pracownika umowa na czas nieokreślony.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny)
klikając w przycisk aplikowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, jak również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych innych niż te, których przetwarzanie jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne