Ta oferta pracy jest nieaktualna od 234 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. sprawozdawczości adekwatności kapitałowej, mBank Hipoteczny

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 30.04.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Specjalista ds. sprawozdawczości adekwatności kapitałowej, mBank Hipoteczny
  SPE/88/0518
  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres odpowiedzialności będzie wyglądał następująco:

  • Przeprowadzanie kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, funduszy własnych,
  • Przygotowywanie sprawozdawczości do NBP oraz spółki dominującej w zakresie sprawozdań COREP, Leverage Ratio, Large Exposures, IP Losses, NB300,
  • Przygotowywanie ujawnień dot. adekwatności kapitałowej i zmiennych składników wynagrodzeń zgodnie z CRR i wytycznymi EBA,
  • Monitorowanie zmian regulacyjnych dotyczących wymogów nadzorczych dla sektora banków komercyjnych w obszarze adekwatności kapitałowej,
  • Monitorowanie poprawności działania narzędzi/systemów wykorzystywanych w procesach sprawozdawczych, w tym nadzór merytoryczny nad aplikacją dedykowaną do pomiaru wymogu kapitałowego, a także udział w projektowaniu nowych rozwiązań informatycznych w tym zakresie.

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • Praktycznej znajomości regulacji CRR/CRD IV; MSR/MSSF,
  • Doświadczenia w zakresie sprawozdawczości ostrożnościowej,
  • Wykształcenia wyższego; preferowany obszar to: rachunkowość, finanse, bankowość,
  • Wysokich zdolności analitycznych oraz łatwości formułowania wniosków i rekomendacji, 
  • Dokładności i skrupulatności przy wykonywaniu zadań,
  • Komunikatywności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów,
  • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, znajomość programu SQL,
  • Dobrej znajomości języka angielskiego,
  • Umiejętności planowania i organizacji pracy własnej.

  Nasza propozycja:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Miejsce pracy to Centrala mBanku Hipotecznego (biuro zlokalizowane przy ul. Lecha Kaczyńskiego 26), Departament Rachunkowości i Rozliczeń Wydział Sprawozdawczości Finansowej, Wydział Sprawozdawczości Finansowej,
  • Możliwość rozwoju posiadanych kompetencji oraz zdobycia wielu nowych,
  • Przyjazna i miła atmosfera pracy, z poszanowaniem idei work-life balance,
  • Benefity płacowe oraz poza płacowe (m.in. prywatna opieka medyczna, karta multisport, szeroki program rabatowy, narzędzia do zwinnej nauki).
  aplikuj

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

  bottom