Specjalista ds. sprawozdawczości bankowej

 • Piotrków Trybunalski, łódzkie
 • Piotrków Trybunalski, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-07-30
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 2019-08-29)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej to lokalny bank z wyłącznie polskim kapitałem. Należymy do czołówki banków spółdzielczych pod względem posiadanego kapitału, osiąganych wyników finansowych oraz jakości świadczonych usług. Do podstawowych celów naszej działalności należy zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej, jak również wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych.

   

  Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko: 

  Specjalista ds. sprawozdawczości bankowej
  Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski

  Zakres obowiązków:

  • sporządzanie sprawozdania FINREP, COREP, MONREP
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie sporządzania sprawozdawczości
  • współpraca z innymi komórkami Banku w celu tworzenia i wdrażania oprogramowani służących generowaniu danych sprawozdawczych
  • współpraca i koordynowanie działań wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych banku
   w celu pozyskiwania informacji dla poprawnego sporządzania sprawozdawczości obligatoryjnej

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomia, finanse, bankowość lub pokrewne)
  • bardzo dobre zdolności analityczne/ interpretacji danych liczbowych
  • bardzo dobra znajomość programu Excel oraz pozostałych narzędzi MS Office
  • umiejętność pracy w zespole
  • preferowane doświadczenie zawodowe w branży usług finansowych

  Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
  • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w stabilnej firmie
  • możliwość zdobycia nowych doświadczeń i rozwoju kwalifikacji
  • uczestniczenie w interesujących projektach
  • przyjazną atmosferę oraz komfortowe warunki pracy

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV ze zdjęciem) klikając w przycisk aplikowania wraz z oświadczeniem w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.”
  1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Wojska Polskiego 141 A („Bank”).
  2. Bank będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacji tej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c RODO).
  3. Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Państwa uczestnictwa w procesie rekrutacji.
  4. Bank może także przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Banku (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
  5. Bank będzie przetwarzać inne dane osobowe niż te, których Bank może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa jeśli udzielą Państwo zgody na ich przetwarzanie, w takim przypadku przetwarzanie takich Państwa danych będzie opierać się na Państwa zgodzie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W powyższym przypadku oraz w innych przypadkach, gdy Bank prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrażą Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas zgoda.
  6. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody.
  7. Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Banku, a także do podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych,
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do przenoszenia danych,
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
  9. Przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Bank powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) ul. Wojska Polskiego 141 A, adres e-mail: [email protected]