Oferta pracy

 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni    przy Al. Zwycięstwa 253, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089460, tel.: 58 624 83 52, e-mail: [email protected]), a także Vectra Serwis sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 253, Vectra Investments Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53.
 1. W zakresie realizacji Pani/Pana praw związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe, obejmujące informacje zawarte przez Panią/Pana w cv oraz w liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu:
a) podjęcia decyzji w zakresie zaoferowania zatrudnienia/nawiązania współpracy na podstawie Pani/Pana zgody, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym grupom podmiotów:
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych, tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, innym spółkom z Grupy Kapitałowej VECTRA;
b) innym podmiotom, tj. np. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
 1. Pani/Pana dane pozyskane w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą przetwarzane będą przez  okres 24 miesięcy po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do danych, ich poprawiania oraz otrzymywania kopii tych danych;
b) usunięcia danych, jeśli Pani/Pana zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem nie jest konieczne przetwarzanie wszystkich Pani/Pana danych lub nie chce Pani/Pan, aby Administrator jakiekolwiek Pani/Pana dane usunął, ponieważ są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) złożenia sprzeciwu z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację na podstawie Pani/Pana prawnie uzasadnionego interesu;
e) do przenoszenia swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
f) złożenia skargi do organu nadzorczego;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 1. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody oraz podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne celem wszczęcia wobec Pani/Pana zgłoszenia procedury rekrutacyjnej.
 1. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody poprzez umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) następującego oświadczenia:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych przez VECTRA SA, a także przekazanie tych danych Spółkom Grupy VECTRA w celu realizacji bieżącej rekrutacji. Zostałem poinformowany: o przysługujących mi prawach, o danych Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych, o dobrowolności mojej zgody i możliwości jej cofnięcia w każdym czasie, o okresie przetwarzania moich danych oraz celu ich przetwarzania”

Specjalista ds. sprawozdawczości

VECTRA S.A.O firmie

 • Gdynia, pomorskie

 • Ważna jeszcze 5 dni
  do: 28 lis 2020
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista
ds. sprawozdawczości
Miejsce pracy: Gdynia
 
to wiodący na rynku ogólnopolski kablowy operator telekomunikacyjny, który oferuje klientom pakiet nowoczesnych usług. Wieloletnie doświadczenie firmy, bogata oferta oraz systematyczny rozwój ugruntowały jej silną pozycję w branży. Rynek telekomunikacyjny, w którym działa zmienia się dynamicznie, wymaga ciągłego doskonalenia usług i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z różnych obszarów biznesowych. Dotychczasowy sukces Vectry to przede wszystkim wynik zaangażowania i kreatywności całego zespołu, któremu firma daje możliwość rozwoju zawodowego na wielu płaszczyznach.

Główne zadania na tym stanowisku:

 • Weryfikowanie księgowań w spółkach z Grupy,
 • Dbanie o stosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich spółkach w Grupie,
 • Weryfikowanie wyłączeń konsolidacyjnych,
 • Sporządzanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych,
 • Sporządzanie raportów kwartalnych,
 • Współpraca z audytorem zewnętrznym, terminowe przekazywanie raportów do audytora,
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego w dziedzinie rachunkowości i/lub podatków,
 • Doświadczenia min. 3 lata w obszarze sporządzania sprawozdań finansowych oraz znajomość MSSF,
 • Odporności na stres,
 • Łatwości przyswajania wiedzy, umiejętności analitycznego myślenia,
 • Znajomości MS Office oraz znajomości różnych systemów ERP (znajomość IFS będzie dodatkowym atutem)
 • Uprawnienia doradcy podatkowego będą dodatkowym atutem.

Co oferujemy:

 • interesującą pracę w rozwijającej się organizacji, o wiodącej pozycji na rynku w swojej branży
 • ciekawą i miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole
 • stabilne zatrudnienie i perspektywa długofalowej współpracy
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Jeśli chcesz dołączyć do grona osób tworzących dynamicznie zmieniający się rynek telekomunikacyjny i masz ambicje uczestniczenia w realizacji ciekawych projektów, zgłoś swoją kandydaturę

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 
to wiodący na rynku ogólnopolski kablowy operator telekomunikacyjny, który oferuje klientom pakiet nowoczesnych usług. Wieloletnie doświadczenie firmy, bogata oferta oraz systematyczny rozwój ugruntowały jej silną pozycję w branży. Rynek telekomunikacyjny, w którym działa zmienia się dynamicznie, wymaga ciągłego doskonalenia usług i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z różnych obszarów biznesowych. Dotychczasowy sukces Vectry to przede wszystkim wynik zaangażowania i kreatywności całego zespołu, któremu firma daje możliwość rozwoju zawodowego na wielu płaszczyznach.
Specjalista
ds. sprawozdawczości

Główne zadania na tym stanowisku:

 • Weryfikowanie księgowań w spółkach z Grupy,
 • Dbanie o stosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich spółkach w Grupie,
 • Weryfikowanie wyłączeń konsolidacyjnych,
 • Sporządzanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych,
 • Sporządzanie raportów kwartalnych,
 • Współpraca z audytorem zewnętrznym, terminowe przekazywanie raportów do audytora,
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego w dziedzinie rachunkowości i/lub podatków,
 • Doświadczenia min. 3 lata w obszarze sporządzania sprawozdań finansowych oraz znajomość MSSF,
 • Odporności na stres,
 • Łatwości przyswajania wiedzy, umiejętności analitycznego myślenia,
 • Znajomości MS Office oraz znajomości różnych systemów ERP (znajomość IFS będzie dodatkowym atutem)
 • Uprawnienia doradcy podatkowego będą dodatkowym atutem.

Co oferujemy:

 • interesującą pracę w rozwijającej się organizacji, o wiodącej pozycji na rynku w swojej branży
 • ciekawą i miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole
 • stabilne zatrudnienie i perspektywa długofalowej współpracy
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Jeśli chcesz dołączyć do grona osób tworzących dynamicznie zmieniający się rynek telekomunikacyjny i masz ambicje uczestniczenia w realizacji ciekawych projektów, zgłoś swoją kandydaturę

Ogłoszenie archiwalne