Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń z budżetem

Business Support Solution Spółka Akcyjna (BSS)O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Business Support Solution Spółka Akcyjna (BSS)

Pojezierska 90A

Łódź

Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń z budżetem
[rekrutacja prowadzona online lub telefonicznie]
  • weryfikowanie poprawności ujęcia zdarzeń gospodarczych pod kątem rachunkowym i podatkowym
  • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
  • prowadzenie ewidencji podatkowej oraz wypełnianie obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych
  • współpraca z klientem w obszarze zagadnień finansowo-księgowych i podatkowych
  • sporządzanie analiz i raportów na potrzeby zarządcze
  • wykształcenie wyższe magisterskie w kierunkach ekonomicznych lub pokrewnych
  • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
  • znajomość prawa podatkowego i bilansowego oraz innych przepisów sprawozdawczo-informacyjnych
  • średniozaawansowana znajomość pakietu MS Office
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (mile widziane)

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Business Support Solution S.A. (BSS S.A.) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Pana/Pani wizerunek, zainteresowania).
Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani, aby BSS S.A. przetwarzał dodatkowe dane o Panu/Pani, proszę nie umieszczać ich w swoich dokumentach.
Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Business Support Solution S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź tel. +48 42 207 000, e-mail: [email protected] W BSS S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: [email protected], tel. +48 42 207 766. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 1 roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będą archiwizowane przez okres 1 roku w celu obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: [email protected] Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan/Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Odbiorcami przetwarzanych przez BSS S.A. danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne BSS S.A. (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy