INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator

1.1    Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka EPG Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15 lok 216
1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1.2.1 listownie: ul. Mikołaja Reja 13/15 lok 216 ,81-874 Sopot
1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
1.2.3 telefonicznie: 58 380 31 41

2. Inspektor Ochrony Danych

2.1 Inspektorem Ochrony Danych [IOD] jest Kariota Blicharska. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]

3. Cel i podstawy przetwarzania

3.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
3.1.1 [art. 6 ust 1 pkt a RODO] wyrażoną zgodą, która może zostać odwołana w dowolnym czasie
3.1.2 [art. 6 ust 1 pkt b RODO] prowadzeniem obecnego postępowania rekrutacyjnego celem zawarcia umowy

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę [art. 6 ust 1 pkt a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO, będziemy przetwarzać je za Państwa zgodą wynikającą z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie [art. 22 1b § 1 Kodeks Pracy, art. 9 ust 2 pkt a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

4.1 Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do świadczenia usług utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne.

5. Okres przechowywania danych osobowych

5.1 Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.
5.2 W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

6.1 Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
6.1.1 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
6.1.2 prawo do sprostowania [poprawiania] swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
6.1.3 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6.1.4 prawo wniesienia skargi do Prezes UODO [na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa]

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podane przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

EPG Sp. z o.o

Specjalista ds. Sprzedaży Bezpośredniej

EPG Sp. z o.oO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
  • pomorskie

  • Ważna jeszcze 24 dni
    do: 29 lip 2020
  • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
  • Pełny etat
  • Specjalista (Mid / Regular)
top

EPG Sp. z o.o - całkowicie niezależny podmiot, który jest liderem branży fotowoltaicznej na rynku. Zajmujemy się odnawialnymi źródłami energii i współpracujemy z międzynarodowymi koncernami energetycznymi. Realizujemy zarówno duże inwestycje, jak i mniejsze, dostarczając ogniwa fotowoltaiczne także do gospodarstw domowych. 

Wyróżnia nas dbałość o klienta i skupianie się na budowaniu długoterminowych relacji. 

Nasza codzienna praca ma realny wpływ na naturalne środowisko !!!!

DOŁĄCZ do NAS jeśli poszukujesz zespołu kierującego się partnerstwem, rozwojem oraz elastycznością.

Więcej o nas znajdziesz na: www.epg.eco

Specjalista ds. Sprzedaży Bezpośredniej
Miejsce pracy: Cała Polska

Pukamy do różnych drzwi, szukamy nowych rozwiązań, dlatego aktualnie poszukujemy osób mających doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej D2D.


Jeżeli jesteś wytrwały, szybko nawiązujący kontakty i dążysz skutecznie do celu, szukamy właśnie Ciebie!


Proponujemy wynagrodzenie prowizyjne. Masz największy wpływ na to, jak będzie wyglądała Twoja wypłata.


Uczciwe i szybko zarobione pieniądze, które wpłyną na Twoje konto po podpisaniu pierwszej umowy!

Szkolimy i zapewniamy wsparcie.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkę EGP Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15 lok 216, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

EPG Sp. z o.o - całkowicie niezależny podmiot, który jest liderem branży fotowoltaicznej na rynku. Zajmujemy się odnawialnymi źródłami energii i współpracujemy z międzynarodowymi koncernami energetycznymi. Realizujemy zarówno duże inwestycje, jak i mniejsze, dostarczając ogniwa fotowoltaiczne także do gospodarstw domowych. 

Wyróżnia nas dbałość o klienta i skupianie się na budowaniu długoterminowych relacji. 

Nasza codzienna praca ma realny wpływ na naturalne środowisko !!!!

DOŁĄCZ do NAS jeśli poszukujesz zespołu kierującego się partnerstwem, rozwojem oraz elastycznością.

Więcej o nas znajdziesz na: www.epg.eco

Specjalista ds. Sprzedaży Bezpośredniej
Miejsce pracy: Cała Polska

Pukamy do różnych drzwi, szukamy nowych rozwiązań, dlatego aktualnie poszukujemy osób mających doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej D2D.


Jeżeli jesteś wytrwały, szybko nawiązujący kontakty i dążysz skutecznie do celu, szukamy właśnie Ciebie!


Proponujemy wynagrodzenie prowizyjne. Masz największy wpływ na to, jak będzie wyglądała Twoja wypłata.


Uczciwe i szybko zarobione pieniądze, które wpłyną na Twoje konto po podpisaniu pierwszej umowy!

Szkolimy i zapewniamy wsparcie.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dodanie klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkę EGP Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15 lok 216, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

Ogłoszenie archiwalne