Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. sprzedaży faktoringu

mBank S.A.

 • Katowice, śląskie

 • ogłoszenie wygasło 2 lata temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. sprzedaży faktoringuNumer ref.: ASZ/163/1121

Co Cię czeka w pracy z nami?

 • Rozwój sprzedaży produktów mFaktoring w powierzonym Regionie 
 • Współpraca z wyznaczonymi oddziałami korporacyjnymi mBanku w pozyskiwaniu transakcji faktoringowych i budowaniu relacji z klientami
 • Prowadzenie sprzedaży produktów Faktoringu wśród Klientów segmentu małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (m.in. poprzez przygotowanie ofert, negocjacje transakcji, opracowanie struktury transakcji, analizę portfela odbiorców oraz umów handlowych, - konsultacje proponowanych rozwiązań i struktury transakcji z Doradcami mBanku, podejmowanie decyzji cenowych
 • Strukturyzowanie transakcji faktoringu, głównie w oparciu o analizę struktury wierzytelności, negocjacje cenowe
 • Udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez mBank i mFaktoring

Liczymy, że aplikując do nas masz to COŚ:

 • Doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych dedykowanych dla Klienta korporacyjnego
 • Nawiązywanie długofalowych relacji z partnerami biznesowymi to Twój żywioł
 • Znasz rynek lokalny i firmy, w które w nim działają
 • Potrafisz identyfikować i odpowiadać na potrzeby Klientów
 • Nie straszne są Ci negocjacje i trudne spotkania biznesowe
 • W pracy jesteś nastawiony na cel, potrafisz znaleźć drogę do realizacji każdego zadania
 • Efektywnie organizujesz swoją pracę i ustalasz priorytety
   

Chętnie damy coś od siebie:

 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w mFaktoring oraz budowania wraz z nami marki firmy w Polsce
 • Możliwość pracy z modelu hybrydowym
 • Samodzielne stanowisko, przestrzeń na wdrażanie Twoich pomysłów, poszukiwanie ciekawych rozwiązań
 • Pracę w doświadczonym zespole, który chętnie dzieli się wiedzą
 • Stabilne warunki zatrudnienia, w oparciu o umowę o pracę z pakietem benefitów płacowch i pozapłacowych
 • Narzędzia pracy (laptop, telefon, samochód służbowy)
 • Czytelny system premiowy uzależniony od wyników Twojej pracy

1) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu aplikacyjnym jest mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000094143, NIP 526 102 00 62, REGON 010925090.

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych mFaktoring S.A.:  Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych mFaktoring S.A. w formie tradycyjnej na adres siedziby mFaktoring S.A., tj. mFaktoring S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

3) Cele i podstawa przetwarzania:

W związku z aplikowaniem przez Państwa na stanowisko pracy w mFaktoring S.A., Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

 1. wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy w mFaktoringA., w tym udokumentowania złożenia dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w mFaktoring S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO – w przypadku przetwarzania danych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO – w przypadku przetwarzania danych w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa),
 2. wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska pracy w mFaktoringA., w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. wewnętrznych celów administracyjnych mFaktoringA., w tym statystyki i raportowania wewnętrznego mFaktoring S.A. oraz w ramach Grupy mBank będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: firmy współpracujące w zakresie usług IT, mBank S.A., Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K., podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne, kancelarie prawne.

5) Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów mFaktoring S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w mFaktoring S.A.

6) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Prawo do sprzeciwu:  w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

10) Podanie danych osobowych wymienionych powyżej jest niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

11)  Cofnięcie zgody: W każdej chwili  przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez  bezpośredni kontakt z mFaktoring S.A. w formie pisemnej na adres siedziby mFaktoring S.A., tj. mFaktoring S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe” lub w formie elektronicznej na adres: [email protected] bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Ogłoszenie archiwalne