Oferta pracy

W celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Energomix Sp. z o. o. w Warszawie 02-456 ul. Czereśniowa 98/117, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.
 
Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Ponadto oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości informacje Administratora zawarte zgodnie z art. 13 RODO w treści ogłoszenia o pracę..
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
 
Informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energomix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-456 ul. Czereśniowa 98/117.
 2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz art.22 1 Kodeksu Pracy– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) w celu rekrutacji.
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania/ adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia zgodnie z art.22 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Energomix Sp. z o.o.

Specjalista ds. Sprzedaży Fotowoltaiki

Energomix Sp. z o.o.O firmie

 • dolnośląskie

 • Ważna jeszcze 2 dni
  do: 21 paź 2020
 • Specjalista (Mid / Regular)

Centrum Fotowoltaiki (www.cefo.pl) zajmuje się budową instalacji fotowoltaicznych – dla domu i biznesu oraz farm PV. Oferujemy usługi w zakresie projektowania, montażu, serwisu i finansowania. Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem naszej działalności oraz ogromnym potencjałem wzrostu rynku fotowoltaiki poszukujemy gotowych na nowe wyzwania zawodowe kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Sprzedaży Fotowoltaiki

Oczekujemy od Ciebie:

 • Doświadczenia w branży wymagającej bezpośredniego kontaktu z klientem w terenie,
 • Zdolności negocjacyjnych i interpersonalnych,
 • Podstawowych umiejętności obsługi narzędzi komputerowych (Excel, Word),
 • Wysokiej kultury osobistej, samodzielności oraz odpowiedzialności.

Na tym stanowisku będziesz zajmował się:

 • Aktywnym pozyskiwaniem klientów biznesowych i/lub indywidualnych,
 • Prowadzeniem regionalnych inicjatyw marketingowych.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie – podstawa + prowizja (od każdej sprzedanej kWp),
 • Narzędzia pracy – samochód, paliwo, komputer, telefon,
 • Szkolenia produktowe oraz sprzedażowe,
 • Wyłączność obsługiwanych Klientów (również w kolejnych latach),
 • Konkursy sprzedażowe, spotkania integracyjne oraz MIŁĄ I PROFESJONALNĄ ATMOSFERĘ.

 

Poszukujemy do współpracy również Zespołów Sprzedażowych i Kierowników Regionalnych. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 
Centrum Fotowoltaiki jest częścią Energomix Sp. z o.o. (www.energomix.com) będącej czołową firmą doradztwa energetycznego w Polsce. Obsługujemy ponad 4 000 klientów biznesowych oraz instytucji publicznych. Działamy od 2010 roku w zakresie handlu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz usług okołoenergetycznych.
Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania swojego CV za pomocą przycisku aplikowania.
 Można również kontaktować się telefonicznie z naszym działem HR.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji".

Centrum Fotowoltaiki (www.cefo.pl) zajmuje się budową instalacji fotowoltaicznych – dla domu i biznesu oraz farm PV. Oferujemy usługi w zakresie projektowania, montażu, serwisu i finansowania. Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem naszej działalności oraz ogromnym potencjałem wzrostu rynku fotowoltaiki poszukujemy gotowych na nowe wyzwania zawodowe kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Sprzedaży Fotowoltaiki

Oczekujemy od Ciebie:

 • Doświadczenia w branży wymagającej bezpośredniego kontaktu z klientem w terenie,
 • Zdolności negocjacyjnych i interpersonalnych,
 • Podstawowych umiejętności obsługi narzędzi komputerowych (Excel, Word),
 • Wysokiej kultury osobistej, samodzielności oraz odpowiedzialności.

Na tym stanowisku będziesz zajmował się:

 • Aktywnym pozyskiwaniem klientów biznesowych i/lub indywidualnych,
 • Prowadzeniem regionalnych inicjatyw marketingowych.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie – podstawa + prowizja (od każdej sprzedanej kWp),
 • Narzędzia pracy – samochód, paliwo, komputer, telefon,
 • Szkolenia produktowe oraz sprzedażowe,
 • Wyłączność obsługiwanych Klientów (również w kolejnych latach),
 • Konkursy sprzedażowe, spotkania integracyjne oraz MIŁĄ I PROFESJONALNĄ ATMOSFERĘ.

 

Poszukujemy do współpracy również Zespołów Sprzedażowych i Kierowników Regionalnych. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 
Centrum Fotowoltaiki jest częścią Energomix Sp. z o.o. (www.energomix.com) będącej czołową firmą doradztwa energetycznego w Polsce. Obsługujemy ponad 4 000 klientów biznesowych oraz instytucji publicznych. Działamy od 2010 roku w zakresie handlu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz usług okołoenergetycznych.
Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania swojego CV za pomocą przycisku aplikowania.
 Można również kontaktować się telefonicznie z naszym działem HR.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji".

Ogłoszenie archiwalne