Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych PartyniceO firmie

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice

ul. Zwycięska 2

Wrocław

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice

Wrocławski Tor Wyścigóww Konnych to jedno z najbardziej popularnych miejsc relaksu we Wrocławiu. W sezonie odbywają się tutaj wyścigi konne, natomiast w ciągu całego roku działa Wyższa Szkółka Jazdy Konnej i organizowane są zawody jeździeckie.

Partynicki hipodrom to jeden z trzech torów wyścigowych w kraju, jednocześnie jedyny, na którym odbywają się niezwykle widowiskowe gonitwy przeszkodowe. Od 2013 roku ścigają się tutaj najszybsze konie świata: pełnej krwi angielskiej tzw. folbluty oraz czystej krwi arabskiej – araby.

Wrocławski tor to również miejsce wydarzeń dla wielotysięcznej publiczności: koncertów, zawodów sportowych, targów i festiwali. Na terenie kompleksu odbywają się m.in.  Runmageddon – ekstremalny bieg z przeszkodami, Kiermasz Ogrodniczy, Festiwal Wina i Sera, a od 2018 roku jeden z największych festiwali muzycznych w kraju - Męskie Granie

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

Miejsce pracy: Wrocław

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu realizuje zadania w szczególności z zakresu:

 • organizacji przestrzeni reklamowej i pozyskiwania reklamodawców na obiekcie i w wydawnictwach WTWK – Partynice,
 • komercyjnego udostępniania obiektu WTWK - Partynice w celu organizacji zlotów, pikników, imprez okazjonalnych i innych wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywania ofert sponsoringowych dotyczących pozyskiwania partnerów gonitw/dni wyścigowych,
 • kompleksowej obsługi kontrahentów,
 • organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla szerokiej rzeszy odbiorców,
 • współpracy przy organizacji i koordynacji imprez sportowych
  i rekreacyjnych organizowanych przez inne komórki organizacyjne WTWK – Partynice,
 • wsparcia działań informacyjnych firmy – obsługa strony internetowej, social mediów, kontaktów z mediami,
 • dbałości o wizerunek i właściwą politykę informacyjną WTWK – Partynice,
 • sporządzania sprawozdawczości wymaganej prawem w zakresie realizowanych zadań

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca biurowa i w terenie,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • bezpośredni kontakt z interesantami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

Wymagania wobec kandydata:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami).
 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie zawodowe: minimum dwuletnie doświadczenie w obszarze marketingu i/lub sprzedaży,
 • umiejętność przygotowywania ofert sprzedażowych, sponsoringowych, eventowych,
 • wysokorozwinięte umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne,
 • umiejętność podejmowania decyzji, silnej orientacji na realizację celów oraz samodzielnego prowadzenia projektów,
 • bardzo dobrze rozwinięte kompetencje komunikacyjne,
 • zdolność rozwiązywania problemów, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy, kategoria B,
 • znajomość mediów społecznościowych oraz umiejętność obsługi systemu zarządzania stroną – wordpress

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację wmowie i piśmie,
Oferujemy:
 • umowa o pracę w zakresie pełnego etatu
 • praca w absolutnie wyjątkowym miejscu

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - http://wtwkpartynice.sisco.info/?id=304

Forma i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku  do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko: „Specjalista d.s. Sprzedaży i Marketingu” pod adresem Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław w sekretariacie.

Dokumenty, które wpłyną do WTWK – Partynice po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły ogłoszenia na BIP WTWK - Partynice - http://wtwkpartynice.sisco.info/?id=304

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.


Wrocławski Tor Wyścigóww Konnych to jedno z najbardziej popularnych miejsc relaksu we Wrocławiu. W sezonie odbywają się tutaj wyścigi konne, natomiast w ciągu całego roku działa Wyższa Szkółka Jazdy Konnej i organizowane są zawody jeździeckie.

Partynicki hipodrom to jeden z trzech torów wyścigowych w kraju, jednocześnie jedyny, na którym odbywają się niezwykle widowiskowe gonitwy przeszkodowe. Od 2013 roku ścigają się tutaj najszybsze konie świata: pełnej krwi angielskiej tzw. folbluty oraz czystej krwi arabskiej – araby.

Wrocławski tor to również miejsce wydarzeń dla wielotysięcznej publiczności: koncertów, zawodów sportowych, targów i festiwali. Na terenie kompleksu odbywają się m.in.  Runmageddon – ekstremalny bieg z przeszkodami, Kiermasz Ogrodniczy, Festiwal Wina i Sera, a od 2018 roku jeden z największych festiwali muzycznych w kraju - Męskie Granie

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu realizuje zadania w szczególności z zakresu:

 • organizacji przestrzeni reklamowej i pozyskiwania reklamodawców na obiekcie i w wydawnictwach WTWK – Partynice,
 • komercyjnego udostępniania obiektu WTWK - Partynice w celu organizacji zlotów, pikników, imprez okazjonalnych i innych wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywania ofert sponsoringowych dotyczących pozyskiwania partnerów gonitw/dni wyścigowych,
 • kompleksowej obsługi kontrahentów,
 • organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla szerokiej rzeszy odbiorców,
 • współpracy przy organizacji i koordynacji imprez sportowych
  i rekreacyjnych organizowanych przez inne komórki organizacyjne WTWK – Partynice,
 • wsparcia działań informacyjnych firmy – obsługa strony internetowej, social mediów, kontaktów z mediami,
 • dbałości o wizerunek i właściwą politykę informacyjną WTWK – Partynice,
 • sporządzania sprawozdawczości wymaganej prawem w zakresie realizowanych zadań

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca biurowa i w terenie,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • bezpośredni kontakt z interesantami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

Wymagania wobec kandydata:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami).
 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie zawodowe: minimum dwuletnie doświadczenie w obszarze marketingu i/lub sprzedaży,
 • umiejętność przygotowywania ofert sprzedażowych, sponsoringowych, eventowych,
 • wysokorozwinięte umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne,
 • umiejętność podejmowania decyzji, silnej orientacji na realizację celów oraz samodzielnego prowadzenia projektów,
 • bardzo dobrze rozwinięte kompetencje komunikacyjne,
 • zdolność rozwiązywania problemów, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy, kategoria B,
 • znajomość mediów społecznościowych oraz umiejętność obsługi systemu zarządzania stroną – wordpress

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację wmowie i piśmie,
Oferujemy:
 • umowa o pracę w zakresie pełnego etatu
 • praca w absolutnie wyjątkowym miejscu

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - http://wtwkpartynice.sisco.info/?id=304

Forma i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku  do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko: „Specjalista d.s. Sprzedaży i Marketingu” pod adresem Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław w sekretariacie.

Dokumenty, które wpłyną do WTWK – Partynice po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły ogłoszenia na BIP WTWK - Partynice - http://wtwkpartynice.sisco.info/?id=304

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy