Ta oferta pracy jest nieaktualna od 154 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta

 • Nidzica, Lubawa, Iława, Ostróda, Lidzbark, warmińsko-mazurskie
 • Specjalista
 • 14.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  dla jednego z największych Banków w Polsce poszukuje:
  Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
  Pion Bankowości Detalicznej
  Miejsce pracy: Iława, Lidzbark, Lubawa, Nidzica, Ostróda

  Zadania:

  • Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Klientom Detalicznym
  • Pozyskiwanie nowych Klientów oraz utrzymywanie i rozwijanie trwałych relacji z aktualnymi Klientami
  • Bezpośrednia obsługa gotówkowa i bezgotówkowa Klientów Banku
  • Monitorowanie zakresu korzystania przez Klientów z usług oferowanych przez Bank
  • Promowanie alternatywnych kanałów dystrybucji oferowanych przez Bank

  Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe minimum licencjat (preferowane kierunki ekonomia, bankowość, finanse) lub ostatnie lata studiów 
  • Minimum 1 rok doświadczenia w aktywnej sprzedaży bezpośredniej lub pośredniej produktów (preferowane doświadczenie w sprzedaży produktów bankowych i finansowych) 
  • Ukończony kurs rozpoznawania znaków pieniężnych
  • Udokumentowana sprzedaż lub obsługa produktów inwestycyjnych (min. 6 miesięcy) będzie dodatkowym atutem.
  • Znajomość i umiejętne stosowanie technik sprzedaży
  • Umiejętność budowania relacji i otwartość na potrzeby Klientów
  • Entuzjazm, energia i zaangażowanie we wdrażaniu nowych technologii i innowacyjności 
  • Skrupulatność, dokładność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie. 
  • Chęć rozwoju i doskonalenia zawodowego

  Korzyści:

  • Pełna wyzwań praca w organizacji finansowej będącej liderem bankowości w Polsce
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
  • Praca w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Balance

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
   
  „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („RODO”) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, w tym przedłożonego życiorysu zawodowego, przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako administratora danych, w ramach:
  • aktualnego postępowania rekrutacyjnego,
  w zakresie i celach określonych w klauzuli informacyjnej udostępnionej przez ww. administratora danych osobowych.
   
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, w tym przedłożonego życiorysu zawodowego, do Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/5 („Bank”), na rzecz którego prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, w zakresie i celach określonych w ww. klauzuli informacyjnej.
   
  Ponadto, podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celach marketingowych, związanych z wysyłaniem informacji marketingowych, w szczególności poprzez możliwość wysłania gadżetów promocyjnych”.
   
   
  "Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („RODO”) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, w tym przedłożonego życiorysu zawodowego, przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako administratora danych, w ramach:
  • przyszłych postępowań rekrutacyjnych,
  w zakresie i celach określonych w klauzuli informacyjnej udostępnionej przez ww. administratora danych osobowych.
   
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, w tym przedłożonego życiorysu zawodowego, do Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/5 („Bank”), na rzecz którego prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, w zakresie i celach określonych w ww. klauzuli informacyjnej.
   
  Ponadto, podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celach marketingowych, związanych z wysyłaniem informacji marketingowych, w szczególności poprzez możliwość wysłania gadżetów promocyjnych."
   

  Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółka Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.

  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

  Cel i podstawy przetwarzania
  Centrum Bankowości Bezpośredniej będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w celach związanych z:

  1. prowadzeniem i administrowaniem procesami rekrutacyjnymi z Państwa udziałem, w tym otrzymywania informacji o ofertach pracy lub współpracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Pracy, w zakresie danych osobowych w tych przepisach wskazanych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  i/lub
  2. przesyłaniem informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej - w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub
  3. podjęciu kontaktu za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  dla celów marketingu bezpośredniego - w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Każda z powyższych zgód może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Dane osobowe kandydatów do pracy w Banku Pekao SA będą przetwarzane w celu przeprowadzenia pierwszego etapu rekrutacji – pozyskania CV oraz selekcji kandydatów.

  Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

  1. Bank Pekao SA w przypadku pozytywnego zakończenia pierwszego etapu rekrutacji i wyrażenia zgody na udostępnienie Państwa danych do Banku Pekao SA, który stanie się wówczas odrębnym administratorem Państwa danych osobowych. Przed wyrażaniem zgody na udostępnienie danych do Banku Pekao SA otrzymają Państwo informację dotyczącą sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank Pekao SA,
  2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów współpracy, w szczególności w zakresie usług doradczych oraz wsparcia informatycznego i teleinformatycznego.

  Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy.

  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.