Ta oferta pracy jest nieaktualna od 164 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. sprzedaży i rozwoju rynku

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 06.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji  i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona  na realizację celów, potrafi współpracować  w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.
   
  ENEA Trading Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za handel hurtowy w ramach GK ENEA. Prowadzimy, integrujemy i koordynujemy obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, świadectwami pochodzenia i uprawnieniami do emisji CO2 oraz paliwami strategicznymi na potrzeby GK ENEA, jak i na własny rachunek.

  W związku z rozwojem struktur poszukujemy obecnie do naszego zespołu w Warszawie kandydatki/kandydata na stanowisko:

  Specjalista ds. sprzedaży i rozwoju rynku
  Miejsce pracy – Warszawa

  Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczno-inżynieryjne o specjalizacji energetycznej;
  • Minimum 2 letnie doświadczenie w obszarze sprzedaży B2B;
  • Znajomość rynku energetycznego – warunek konieczny;
  • Znajomość rynku odnawialnych źródeł energii będzie dodatkowym atutem;
  • Umiejętności podejmowania decyzji pod wpływem stresu;
  • Dyspozycyjność, gotowość do częstych wyjazdów;
  • Wysokie zdolności interpersonalne;
  • Umiejętności negocjacyjne;
  • Łatwość budowania i utrzymywania relacji z Klientami;
  • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
  • Znajomość Ms Office – poziom min. średniozaawansowany, mile widziany – poziom zaawanasowany;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację biznesową.

  Zakres zadań:

  • Nawiązywanie współpracy z wytwórcami energii elektrycznej, w szczególności OZE;
  • Utrzymywanie relacji biznesowych z Klientami;
  • Opracowywanie dostosowanych do potrzeb Klientów usług z zakresu handlu produktami energetycznymi;
  • Negocjacje umów handlowych z Klientami biznesowymi;
  • Realizacja strategii i planów sprzedaży produktów energetycznych oferowanych przez Spółkę;
  • Raportowanie wyników sprzedaży zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Spółki;
  • Dbałość o utrzymanie wysokich standardów sprzedaży oferowanych przez Spółkę produktów.

  Oferujemy

  • Odpowiedzialne i samodzielne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
  • Atrakcyjny system premiowy oraz pakiet socjalny;
  • Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (kursy, licencje, szkolenia);
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Przyjazną atmosferę w pracy.

  Kandydaci mogą przesyłać oferty za pomocą przycisku aplikowania w terminie do dnia 30 czerwca  2018 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: Specjalista ds. sprzedaży i rozwoju rynku. 

  aplikuj

  Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

   Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób aplikując na ogłoszenie rekrutacyjne do ENEA Trading Sp z o.o. zapoznałaś/zapoznałeś się z Informacją Administratora danych.

  Jeżeli zamieszczasz w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące imię (imiona)
  i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o wyrażenie poniższej zgody:

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującą zgodę:

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy prowadzonych przez ENEA Trading Sp. z o.o.

  W przypadku dobrowolnej chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby procesów rekrutacji w innych podmiotach Grupy Kapitałowej ENEA prosimy o wyrażenie następującej zgody:

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przekazanych w celu rekrutacji prowadzonych również przez inne niż wskazane w ogłoszeniu podmioty Grupy Kapitałowej ENEA.

  Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

  Informacja Administratora danych:

  1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Trading Sp z o.o. z siedzibą w Świerże Górne, gmina Kozienice,  kod pocztowy 26 – 900 Kozienice 1 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected].

  2.       Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

  a)    wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

  b)    w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  c)     Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Administratora lub prowadzenia rekrutacji przez podmioty wymienione w pkt. 3 lit. a). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.

  d)    ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3.       Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe:

  a) podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA – pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENEA znajduje się na stronie enea.pl: www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea,

  b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

  4.       Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.

  5.       Posiada Pan/Pani prawo żądania:

  a)    dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  b)    ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  c)     ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  d)    ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  e)    przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  f)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,

  g)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

   Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected].

  6.       Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.