mBank S.A.

Specjalista ds. Sprzedaży Produktów Bankowości Transakcyjnej [rekrutacja prowadzona online]

mBank S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 4 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
  
Dostęp do kursów LindeIn Learning Bonusy finansowe Szkolenia produktowe
  
Przejrzysty system wynagradzania Umowę
o pracę
 Prywatną opiekę medyczną
Specjalista ds. Sprzedaży Produktów Bankowości Transakcyjnej [rekrutacja prowadzona online]
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: AKU/027/0320

Do zespołu dynamicznych, ukierunkowanych na cel ludzi zajmujących się sprzedażą produktów bankowości transakcyjnej mBanku dla klientów korporacyjnych szukamy nowego współpracownika, który nie boi się wyzwań i jest otwarty na ludzi. Chcesz się rozwijać ?  Dołącz do nas.

Jeśli chcesz odpowiadać za:

 • bezpośredni kontakt z klientem, sprzedaż produktów bankowości transakcyjnej mBanku
 • realizację przychodowych planów sprzedażowych
 • szkolenia dla klientów oraz doradców bankowych z produktów bankowości transakcyjnej
 • przygotowywanie raportów

Zaaplikuj na to stanowisko!

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • cechuje Cię samodzielność w działaniu oraz zaangażowanie
 • posiadasz minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku sprzedażowym (bezpośredni kontakt z Klientem) w bankowości
 • posiadasz doświadczenie w sprzedaży w obszarze dużych firm
 • bardzo dobrze znasz ofertę transakcyjną najlepiej mBanku
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodna komunikacje
 • pakiet MS Office nie ma przed Tobą tajemnic
 • potrafisz skutecznie wykorzystywać umiejętności sprzedażowe
 • odnajdujesz się w pracy zespołowej
 • masz doświadczenie w prowadzeniu prezentacji oraz szkoleń

 

Od nas dostaniesz:

 • możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w Departamencie Bankowości Transakcyjnej
 • nowoczesne narzędzia do pracy
 • pracę w doświadczonym zespole chętnie dzielącym się wiedzą 
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
Zobacz, jak dbamy
o pracowników!
Podejmujesz wyzwanie?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi doświadczeniami!
Specjalista ds. Sprzedaży Produktów Bankowości Transakcyjnej [rekrutacja prowadzona online]Numer ref.: AKU/027/0320

Do zespołu dynamicznych, ukierunkowanych na cel ludzi zajmujących się sprzedażą produktów bankowości transakcyjnej mBanku dla klientów korporacyjnych szukamy nowego współpracownika, który nie boi się wyzwań i jest otwarty na ludzi. Chcesz się rozwijać ?  Dołącz do nas.

Jeśli chcesz odpowiadać za:

 • bezpośredni kontakt z klientem, sprzedaż produktów bankowości transakcyjnej mBanku
 • realizację przychodowych planów sprzedażowych
 • szkolenia dla klientów oraz doradców bankowych z produktów bankowości transakcyjnej
 • przygotowywanie raportów

Zaaplikuj na to stanowisko!

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • cechuje Cię samodzielność w działaniu oraz zaangażowanie
 • posiadasz minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku sprzedażowym (bezpośredni kontakt z Klientem) w bankowości
 • posiadasz doświadczenie w sprzedaży w obszarze dużych firm
 • bardzo dobrze znasz ofertę transakcyjną najlepiej mBanku
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodna komunikacje
 • pakiet MS Office nie ma przed Tobą tajemnic
 • potrafisz skutecznie wykorzystywać umiejętności sprzedażowe
 • odnajdujesz się w pracy zespołowej
 • masz doświadczenie w prowadzeniu prezentacji oraz szkoleń

 

Od nas dostaniesz:

 • możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w Departamencie Bankowości Transakcyjnej
 • nowoczesne narzędzia do pracy
 • pracę w doświadczonym zespole chętnie dzielącym się wiedzą 
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne