Kto jest administratorem danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest DSA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147985, REGON 015316869 NIP 527-23-93-022 kapitał zakładowy 50 000,00 zł
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym w DSA Sp. z o.o. można skontaktować się: 
listownie pod adresem wskazanym powyżej, lub na adres e-mail: [email protected]
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe mogą być przetwarzanie w następujących celach:
- przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, oceny kompetencji i predyspozycji kandydata do pracy na danym stanowisku
– podstawą prawną przetwarzania jest odpowiedni przepis kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
a w zakresie danych wykraczający poza zakres wskazany w powołanych przepisach prawa podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji o ile Kandydat wyraził na to zgodę - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- w niektórych przypadkach, z uwagi na rodzaj stanowiska, oraz o ile zostanie wyrażona zgoda, dane mogą być przetwarzane 
w celu przeprowadzenia testu psychologicznego lub testu kompetencji - podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas zgoda Kandydata(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

- ponadto dane mogą być przetwarzane w celu weryfikacji przez kontrahenta, na rzecz którego Kandydat miałby świadczyć pracę,  czy spełnia on wymagania tego kontrahenta.
Odbiorcy danych – komu przekazywane są dane osobowe 
DSA Sp. z o.o. może przekazać dane osobowe kontrahentowi, na rzecz którego dany pracownik świadczy usługi. 
Dane mogą być przekazane usługodawcom, którzy wykonują na rzecz pracodawcy usługi księgowe, usługi IT, doradztwa prawnego lub podatkowego, podmiotom świadczącym usług medyczne. 
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
DSA Sp. z o. o nie planuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
Okres przechowywania danych 
Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji czyli przez okres 4 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia
w sprawie rekrutacji lub od dnia otrzymania aplikacji – jeśli została przesłana do nas bez związku z danym ogłoszeniem.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzanie do upływu okresu, na który zgoda została udzielona lub do momentu wycofania zgody Prawa osoby której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora.
Ponadto, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 
z zakresu ochrony danych osobowych. 
Podstawa przetwarzania danych osobowych
W przypadku udziału w procesie rekrutacji podanie danych wymienionych w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub danych niezbędnych do oceny kandydata do pracy ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji. W przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda może być w każdej chwili wycofana co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do dnia wycofania zgody.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanych nam przez Panią/Pana  dokumentach aplikacyjnych.

Specjalista ds. Sprzedaży Produktów Finansowych

DSA Sp. z o.o.O firmie

DSA Sp. z o.o.

Wola

Warszawa

 

 

 

 
 
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem jednego z największych banków w Polsce.
Nasze ponad 20-letnie, poparte wieloma sukcesami doświadczenie w sprzedaży produktów bankowych, gwarantuje profesjonalną obsługę klientom oraz satysfakcję i możliwości rozwoju naszym pracownikom.
 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Sprzedaży Produktów Finansowych 
Miejsce pracy: Warszawa

Bankowo gwarantujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz szeroko rozbudowany system motywacyjny 
 • Podstawa z możliwością rozwoju
 • Miesięczne premie za osiągnięty poziom sprzedaży
 • Jasno określoną ścieżkę rozwoju kariery
 • Szkolenia sprzedażowe
 • Pakiet świadczeń socjalnych takich jak: Karta MultiSport czy Pakiet Medyczny LUX-MED
 • Pracę w zgranym, przyjaznym zespole
 • Wsparcie przełożonego
 • Zadbamy o Twój poziom witamin, dzięki świeżym owocom raz w tygodniu

Twoje zadania:

 • Współpraca z Managerem oraz współpracownikami zespołu sprzedaży
 • Realizacja zadań wyznaczonych przez przełożonego
 • Telefoniczna sprzedaż produktów finansowych do karty kredytowej
 • Budowanie i utrzymywanie długofalowej współpracy z klientami
 • Stabilna realizacja miesięcznych planów sprzedażowych
 • Raportowanie sprzedaży

Czy masz to coś:

 • Wykształcenie min średnie
 • Nastawienie na cel i rozwój osobisty
 • Mile widziane doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych
 • Praktyczna znajomość obsługi pakietu Microsoft Office
 • Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy
 • Zaangażowanie
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Używanie poprawnej polszczyzny w mowie i piśmie
 • Pozytywne nastawienie na nowe możliwości
Prosimy o przesyłanie CV koniecznie z Klauzulą zamieszczoną poniżej. CV bez odpowiedniej zgody kandydata, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
“ Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez DSA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48 - dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, w ramach którego aplikuję”

 

 

 

 
 
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem jednego z największych banków w Polsce.
Nasze ponad 20-letnie, poparte wieloma sukcesami doświadczenie w sprzedaży produktów bankowych, gwarantuje profesjonalną obsługę klientom oraz satysfakcję i możliwości rozwoju naszym pracownikom.
 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Sprzedaży Produktów Finansowych 

Bankowo gwarantujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz szeroko rozbudowany system motywacyjny 
 • Podstawa z możliwością rozwoju
 • Miesięczne premie za osiągnięty poziom sprzedaży
 • Jasno określoną ścieżkę rozwoju kariery
 • Szkolenia sprzedażowe
 • Pakiet świadczeń socjalnych takich jak: Karta MultiSport czy Pakiet Medyczny LUX-MED
 • Pracę w zgranym, przyjaznym zespole
 • Wsparcie przełożonego
 • Zadbamy o Twój poziom witamin, dzięki świeżym owocom raz w tygodniu

Twoje zadania:

 • Współpraca z Managerem oraz współpracownikami zespołu sprzedaży
 • Realizacja zadań wyznaczonych przez przełożonego
 • Telefoniczna sprzedaż produktów finansowych do karty kredytowej
 • Budowanie i utrzymywanie długofalowej współpracy z klientami
 • Stabilna realizacja miesięcznych planów sprzedażowych
 • Raportowanie sprzedaży

Czy masz to coś:

 • Wykształcenie min średnie
 • Nastawienie na cel i rozwój osobisty
 • Mile widziane doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych
 • Praktyczna znajomość obsługi pakietu Microsoft Office
 • Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy
 • Zaangażowanie
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Używanie poprawnej polszczyzny w mowie i piśmie
 • Pozytywne nastawienie na nowe możliwości
Prosimy o przesyłanie CV koniecznie z Klauzulą zamieszczoną poniżej. CV bez odpowiedniej zgody kandydata, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
“ Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez DSA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 48 - dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, w ramach którego aplikuję”

Ogłoszenie archiwalne