Oferta pracy

Specjalista ds. sprzedaży produktów hipotecznych

Bank Pocztowy S.A.O firmie

 • Krakowskie Przedmieście 50

  Lublin, lubelskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

 

Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.

 

Specjalista ds. sprzedaży produktów hipotecznych

 

Będziesz odpowiedzialny za:

 • diagnozowanie potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z Klientami i aktywną sprzedaż produktów hipotecznych,
 • realizację celów sprzedażowych,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku poprzez wysoką jakość obsługi.

 

 

Poszukujemy osoby, która:

 • posiada doświadczenie w sprzedaży produktów hipotecznych,
 • jest nastawiona na realizację celów, również tych związanych z własnym rozwojem zawodowym,
 • potrafi nawiązywać kontakty,
 • jest otwarta na ludzi i lubi z nimi rozmawiać.

 

 

U nas możesz:

 • pracować w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy,
 • mieć stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • utrzymać równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym,
 • posiadać realny wpływ na to, ile zarabiasz (poprzez atrakcyjny system prowizyjny),
 • korzystać z bogatego pakietu benefitów (Pakiet Lux Med, Program MultiSport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Ubezpieczenia grupowe, Pracowniczy Program Emerytalny, Microsoft Office 365 do prywatnego użytku).

 

Przesyłając niniejsze zgłoszenie przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej „RODO”):

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-959), przy ul. Jagiellońskiej 17 (dalej: „Bank”).

 

2. Kontakt. Może Pani/Pan skontaktować się z Bankiem za pomocą:

 • poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz;
 • poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: [email protected];

 

3. IOD. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą:

 • poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
 • poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: [email protected], z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres [email protected]

 

4. Cele i podstawy przetwarzania. Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, w tym wdrożeniowego, np. w zakresie realizacji szkoleń wstępnych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku są art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w związku z art.  22 1 § 1 i 2 Kodeksu Pracy. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub jeśli w dokumentach przesłanych do Banku umieści Pani/Pan inne dane niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy i art. 9 ust. 1 RODO, Bank przetwarzać będzie je na podstawie zgody – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana wyraźna zgoda na ich przetwarzanie – te dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

5. Okres przechowywania danych. Bank będzie przechowywać Pani/Pana dane w  celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia tego procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż przez okres  6 miesięcy od przesłania zgłoszenia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia, w którym wyraził/a Pani/Pan zgodę na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

 

6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione agencjom pośrednictwa pracy lub podmiotom współpracującym z Bankiem w zakresie dostarczania Bankowi usług, bez których prowadzenie procesów rekrutacyjnych, w tym wdrożeniowych, np. w zakresie realizacji szkoleń wstępnych byłoby utrudnione (np. podmioty dostarczające infrastrukturę informatyczną, firmy audytorskie, kancelarie prawne, firmy szkoleniowe, hotele).

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO oraz na zasadach w nim określonych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych – o ile została ona wyrażona; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; w Polsce jest to do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

W celu realizacji Pani/Pana praw, może Pani/Pan skontaktować się z Bankiem lub Inspektorem Ochrony Danych na podane w ust. 2 i 3 powyżej adresy do korespondencji.

 

8. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne