• *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Josepha Conrada 20, w celu realizacji obecnych procesów rekrutacji.
 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet obecnych procesów rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet przyszłych procesów rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na przesyłanie mojego CV pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej, do której należy Columbus Energy S.A oraz pomiędzy podmiotami współpracującymi z Columbus Energy S.A.

 

Pola z „* ” stanowią dobrowolne wyrażenie zgody, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Rozumiem, że:

 

Administratorem moich danych jest Columbus Energy S. A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Josepha Conrada 20. Dane zbierane są dla potrzeb obecnych procesów rekrutacji. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawodo wniesienia skargi do organu nadzoru. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych skontaktuję się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem [email protected]

 

Columbus Energy S.A.

Specjalista ds. sprzedaży targów i eventów

Columbus Energy S.A.O firmie

Columbus Energy S.A.

Josepha Conrada 20

Kraków

Specjalista ds. sprzedaży targów i eventów
Miejsce pracy: Kraków

W związku z prężnym rozwojem ogólnopolskich działań marketingowych prowadzonych przez lidera rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, Spółka Columbus Energy zaprasza do zespołu ds. eventów kandydatów:

 • nastawionych na realizację celu i różnorodną pracę w dynamicznym zespole,
 • cechujący się wysoką motywacją i zaangażowaniem,
 • samodzielnych i zorganizowanych,
 • umiejących prowadzić aktywną sprzedaż telefoniczną i bezpośrednią
 • posiadających czynne prawo jazdy kat B.

Do zadań na nowym stanowisku będzie należało:

 • sprzedaż powierzchni targowej na unikalnym evencie odpowiadającym na potrzeby współczesnego biznesu,
 • pozyskiwanie partnerów i prelegentów na międzynarodowa konferencję o charakterze prospołecznym,
 • prowadzenie projektów targowo-eventowych przy wsparciu koordynatora i zespołu działu marketingu.

Na stanowisku oferujemy:

 • wsparcie merytoryczno-kontentowe
 • perspektywę rozwoju zawodowego i uczestnictwa w unikalnych nowatorskich projektach,
 • możliwość współtworzenia i wpływu na oferowane produkty i usługi
 • system prowizyjny (powyżej pensji podstawowej) wspierający wysiłek i zaangażowanie w pracę,
 • szkolenia i narzędzia niezbędne do wykonywania zadań,
 • pozytywną atmosferę w zespole marketingu zgodną z #tempo #talent #troska :)
 • stabilne warunki zatrudnienia.
Specjalista ds. sprzedaży targów i eventów

W związku z prężnym rozwojem ogólnopolskich działań marketingowych prowadzonych przez lidera rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, Spółka Columbus Energy zaprasza do zespołu ds. eventów kandydatów:

 • nastawionych na realizację celu i różnorodną pracę w dynamicznym zespole,
 • cechujący się wysoką motywacją i zaangażowaniem,
 • samodzielnych i zorganizowanych,
 • umiejących prowadzić aktywną sprzedaż telefoniczną i bezpośrednią
 • posiadających czynne prawo jazdy kat B.

Do zadań na nowym stanowisku będzie należało:

 • sprzedaż powierzchni targowej na unikalnym evencie odpowiadającym na potrzeby współczesnego biznesu,
 • pozyskiwanie partnerów i prelegentów na międzynarodowa konferencję o charakterze prospołecznym,
 • prowadzenie projektów targowo-eventowych przy wsparciu koordynatora i zespołu działu marketingu.

Na stanowisku oferujemy:

 • wsparcie merytoryczno-kontentowe
 • perspektywę rozwoju zawodowego i uczestnictwa w unikalnych nowatorskich projektach,
 • możliwość współtworzenia i wpływu na oferowane produkty i usługi
 • system prowizyjny (powyżej pensji podstawowej) wspierający wysiłek i zaangażowanie w pracę,
 • szkolenia i narzędzia niezbędne do wykonywania zadań,
 • pozytywną atmosferę w zespole marketingu zgodną z #tempo #talent #troska :)
 • stabilne warunki zatrudnienia.

Ogłoszenie archiwalne