Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. Sprzedaży w dziale Exportu z językiem Włoskim/ Hiszpańskim/ Francuskim/ Niemieckim/ Angielskim

PW AUTOS Sp. z o.o.

 • Unii Europejskiej 2b, Solec Kujawski
  Solec Kujawski, kujawsko-pomorskie
 • ogłoszenie wygasło 7 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz
 • Szukamy wielu kandydatów

PW AUTOS Sp. z o.o.

Unii Europejskiej 2b

Solec Kujawski

Twój zakres obowiązków

 • Pro­wa­dze­nie ak­tyw­nej sprze­da­ży,

 • Roz­wój eks­por­tu na ryn­kach zagranicznych,

 • Dba­nie o bu­do­wa­nie i pod­trzy­my­wa­nie do­brych re­la­cji z klien­ta­mi,

 • Przy­go­to­wy­wa­nie do­ku­men­ta­cji cel­nej.

Nasze wymagania

 • Zna­jo­mo­ść ję­zy­ka francuskiego/ włoskiego/ hiszpańskiego/ niemieckiego/ angielskiego w mo­wie i pi­śmie - wa­ru­nek ko­niecz­ny,

 • Do­świad­cze­nie w kon­tak­tach z klien­ta­mi,

 • Wy­kształ­ce­nie wyższe,

 • Prak­tycz­na umie­jęt­no­ść ob­słu­gi kom­pu­te­ra,

 • Za­an­ga­żo­wa­nie i ini­cja­ty­wa,

 • Pra­wo jaz­dy kat B,

 • Ko­mu­ni­ka­tyw­no­ść i do­bra or­ga­ni­za­cja pra­cy,

 • Rze­tel­no­ść i do­kład­no­ść w wy­ko­ny­wa­niu po­wie­rzo­nych obo­wiąz­ków.

Mile widziane

 • Do­świad­cze­nie w han­dlu czę­ścia­mi do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,

 • Motywacyjny system wynagrodzeń,

 • Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego,

 • Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,

 • Pracę w nowoczesnej, stabilnej firmie z długoletnią tradycją i wiodącą pozycją na rynku,

 • Przyjazną atmosferę i wspierających przełożonych,

 • Premię roczną,

 • Bony świąteczne,

 • Dofinansowanie do wypoczynku,

 • Możliwość korzystania z dofinansowanych obiadów dla pracowników,

 • Fundusz oszczędnościowy,

 • Preferencyjne pożyczki,

 • Zniżki dla pracowników na produkty oferowane przez firmę,

 • Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej,

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • dodatkowe świadczenia socjalne

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego.

PW AUTOS Sp. z o.o.

AUTOS to stabilna firma w pełni z polskim kapitałem działająca od ponad 30 lat w branży automotive. Lider rynku w kraju i w Europie. Oferujemy naszym klientom części zamienne do pojazdów użytkowych, maszyn budowlanych, przyczep, naczep, autobusów, samochodów dostawczych i busów w ponad 100 lokalizacjach w całej Polsce, w Czechach i na Słowacji. W Grupie Autos pracuje już ponad 1000 osób, ale firma nadal dynamicznie się rozwija. W związku z tym w tej chwili do naszego zespołu poszukujemy specjalisty ds. sprzedaży,

Przewiń do profilu firmy