Ta oferta pracy jest nieaktualna od 290 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. sprzedaży

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 05.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Orangetheory Fitness

  Jesteśmy w Polsce! Jeszcze w tym roku otwieramy pierwsze studio marki Orangetheory Fitness w Warszawie. Wielkie otwarcie planujemy w grudniu tego roku, ale już teraz rozpoczynamy rekrutację naszych nowych pracowników i ambasadorów tej unikalnej metody fitnessu.

  Orangetheory Fitness to najszybciej rozwijająca się amerykańska sieć w branży fitness, która swoim unikalnym systemem podbija świąt.

  Aktualnie Orangetheory Fitness posiada 1000 lokalizacji w Stanach Zjednoczonych oraz w Australii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Kanadzie, Japonii, Meksyku, Kolumbii, Dominikanie, Izraelu, Kuwejcie, Peru oraz Singapurze. Po więcej informacji zapraszamy na www.orangetheoryfitness.com.

  Specjalista ds. sprzedaży

  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska

  • sprzedaż bezpośrednia B2C
  • swobodne nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami,
  • przedstawienie korzyści z naszej unikalnej metody fitnessu,
  • zaprezentowanie oferty pod względem potrzeb Klienta,
  • dbanie o dobry wizerunek marki,
  • rzetelne raportowanie wyników sprzedaży,
  • współtworzenie zespołu profesjonalistów, w którym liczy się wspólny sukces.

  Wymagania:

  To jest praca dla osób kochających fitness, aktywny styl życia, kontkakt z ludźmi i nowe wyzwania.

  • doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej B2C i aktywnym pozyskiwaniu Klienta,
  • kreatywność i samodzielność w działaniu,
  • umiejętność swobodnego nawiązywania i utrzymywania kontaktów z Klientami i chęć pomagania innym,
  • budowanie bazy klientów,
  • całościowe prowadzenie procesu sprzedaży,
  • zaangażowanie i konsekwencja w realizowaniu powierzonych zadań,
  • regularne raportowanie wyników sprzedażowych
  • utrzymywanie pozytywnych długofalowych relacji z Klientami
  • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

  Oferujemy:

  • miłą atmosferę pracy w dynamicznym i międzynarodowym środowisku,
  • długoterminowe perspektywy w rozwijającej się firmie,
  • rozwój poprzez szkolenia, eventy, oferty fitness i wiele innych,
  • atrakcyjne i rosnące w zależności od osiąganych wyników wynagrodzenie,
  • system bonusowy od każdej zrealizowanej umowy,
  • program wdrożenia pracownika,
  • możliwość awansu w strukturach firmy
  • zatrudnienie na umowę zlecenie,
  • 40 godzin tygodniowo,
  • stawka 15 zł/h netto.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. Zamiast listu motywacyjnego odpowiedz na następujące pytanie:

  Czy przyszłość branży fitness należy do klubów butikowych?

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez TUF Fitness spółka z o.o spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 3A zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest TUF Fitness spółka z o.o spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 3A („Administrator” lub „TUF Fitness”).

  Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do TUF Fitness spółka z o.o spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 3A (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

  [Administrator, inspektor ochrony danych, dane kontaktowe]

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest TUF Fitness spółka z o.o spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 3A („Administrator” lub „TUF Fitness”).
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: TUF Fitness spółka z o.o spółka komandytowa, Stawki 3A, 00-193 Warszawa lub elektronicznie – na adres [email protected], lub telefonicznie na numer:(22)254-35-72.
  3. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres: TUF Fitness spółka z o.o spółka komandytowa Stawki 3A, 00-193 Warszawa lub elektronicznie – na adres [email protected]

  [Przetwarzanie danych osobowych]

  1. Pana/Pani dane osobowe, które przekazuje nam Pan/Pani w dokumentach aplikacyjnych są przetwarzane w celach:
  2. oceny Pana/Pani kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do współpracy z TUF Fitness;
  3. wybrania odpowiedniej osoby do współpracy z TUF Fitness;
  4. ewentualnie do oceny Pana/Pani kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do współpracy z TUF Fitness, w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
  6. niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy cywilnoprawnej w zakresie danych obejmujących między innymi: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, doświadczenie zawodowe;
  7. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych należących do tzw. szczególnej kategorii danych w dokumentach aplikacyjnych, w zakresie wszystkich danych należących do tzw. szczególnej kategorii danych przekazanych przez Pana/Panią;
  8. uzasadniony interes Administratora – w zakresie danych osobowych zbieranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej; uzasadnionym interesem Administratora jest sprawdzenie Pana/Pani umiejętności i zdolności oraz ocena, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja;
  9. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią w dokumentach aplikacyjnych, w zakresie wszystkich danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią na potrzeby prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
  10. W przypadku umieszczenia przez Pana/Panią w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych należących do tzw. szczególnej kategorii danych osobowych w postaci między innymi danych dotyczących stanu zdrowia, wyroków skazujących, pochodzenia etnicznego, nałogów prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody: „Wyrażam zgodę, aby TUF Fitness spółka z o.o spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 3A przetwarzała w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego podane przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe należące do tzw. szczególnej kategorii danych osobowych”.
  11. W przypadku chęci uczestniczenia przez Pana/Panią w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez TUF Fitness, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody: „Wyrażam zgodę, aby TUF Fitness spółka z o.o spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 3A przetwarzała moje dane osobowe podane przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia również przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
  12. Podanie danych osobowych w szczególności w zakresie: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, doświadczenie zawodowe jest niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym).
  13. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  [Okres przechowywania danych osobowych]

  1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.
  2. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym.

  [Kategorie odbiorców danych]

  1. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  2. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, jak również podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne. Z tymi podmiotami łączy Administratora umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. Ponadto, Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

  [Prawa]

  1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi.
  3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.